Wednesday, July 24, 2024

Biểu hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Đảng ta luôn kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của con người. Mục tiêu đó hoàn toàn phù hợp với ước vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định rõ trong Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013. Thế nhưng, hiện nay các thế lực thù địch, phản động vẫn ngoan cố ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Biểu hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Biểu hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Biểu hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Trên thực tế thật khó có thể biết được âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch về tư tưởng, lý luận đối với Đảng và nhân dân ta hiện nay. Chúng được tiến hành đan xen, rất tinh vi, khó xác định dưới nhiều màu sắc, cấp độ khác nhau, lẫn lộn thật – giả, khiến người ta khó phân biệt, dễ nhầm lẫn, khó đấu tranh. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng ở những biểu hiện chính sau:

Thứ nhất, chúng chủ động tấn công, chống phá ta bất cứ lúc nào, bằng mọi hình thức.

Phương thức, biểu hiện mới của các thế lực thù địch chống phá trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận là khi còn ở dạng dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân thì chúng “kiến nghị”, đề xuất hướng lái theo mục tiêu, ý đồ của chúng; khi đường lối, chủ trương mới ban hành thì chúng chủ động tuyên truyền bới móc, xuyên tạc gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Chúng luôn nắm bắt kịp thời bất kỳ chủ trương, biện pháp hoạt động mới nào của ta từ cấp Trung ương xuống địa phương để xuyên tạc, bóp méo, chống phá một cách trắng trợn. Các thế lực thù địch rất “nhạy bén” trong phương thức tiến hành chống phá ở mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt lợi dụng các thời điểm chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp, bầu cử Quốc hội, ban hành luật…

Thứ hai, kiên trì chống phá.

Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận cũng diễn ra như vậy, cho dù nó vẫn có tính ổn định tương đối. Các thế lực thù địch luôn kiên trì bám sát mục tiêu, đối tượng mà chúng nhằm vào để chuyển hóa tư tưởng, lý luận, thực hiện âm mưu chống phá ta. Song song với hoạt động chống phá ta một cách thường xuyên, trắng trợn hằng ngày, chúng có sẵn kế hoạch, chương trình dài hạn, chiến lược chống phá ta về tư tưởng, lý luận.

Thứ ba, chống phá tinh vi, bịa đặt trắng trợn.

Các thế lực thù địch thường cập nhật, theo dõi rất kỹ lưỡng các vấn đề tư tưởng, lý luận của ta để tìm ra những mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động; giữa lý luận và thực tiễn để khoét sâu những “nghịch lý”, những “độ chênh” giữa tư tưởng, lý luận với thực tiễn để gây hoài nghi, mất lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chúng tung ra những thông tin lập lờ giữa đúng và sai, giữa thật và giả, kể cả bịa đặt trắng trợn để gây hoài nghi trong nhân dân. Thậm chí, chúng dựng lên những sự việc, sự kiện không có thật, gây hoang mang, thất thiệt trong quần chúng nhân dân.

Thứ tư, chống phá với những phương thức đa dạng, nhiều chiều.

Trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những năm gần đây, còn xuất hiện nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thâm độc hơn, chúng sử dụng mạng xã hội để thêu dệt nên những thuyết âm mưu đầy hoang tưởng, gắn với mỗi hoạt động của hệ thống chính trị, ví dụ như những âm mưu mối quan hệ “mờ ám” của các lãnh đạo cấp cao, hay việc Đảng xử lý tham nhũng đều vì mục đích đấu đá, tranh quyền đoạt chức giữa các phe phái. Mục đích là tạo sự nghi kỵ, chia rẽ ngay trong nội bộ Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và phản động sử dụng rất nhiều chiêu bài, thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những ưu thế của mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò và vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, cần kiên định bản lĩnh chính trị, nâng cao sức đề kháng, tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về mặt tư tưởng, lý luận; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng thời phải nâng cao cảnh giác, kiên trì đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; bảo vệ, phát triển và làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của toàn xã hội Việt Nam; đồng thời, vô hiệu hóa các luận điệu và hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ thành công các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng.

ĐỨC ĐÓA

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG