Thursday, June 20, 2024

Ý tưởng “bỏ Ban Tuyên giáo” theo quan điểm của Việt Tân mới thực sự là hài hước!

Vừa qua, trên trang facebook của Việt Tân có giật một dòng tit với tựa đề “Bây giờ đã có mạng. Không ai tin báo đài. Nên bỏ Ban Tuyên giáo, đỡ tốn tiền, đỡ hài”. Là những người Việt Nam chân chính chúng ta thấy rằng đây thực sự là những chiêu trò hết sức bẩn thỉu và rẻ tiền của tổ chức này nhằm nói xấu và hạ thấp vai trò của ngành Tuyên giáo.

Ý tưởng

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em… (sau đây gọi chung là lĩnh vực tuyên giáo); đồng thời, là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng. Chính vì giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng như vậy mà trong những năm qua, các thế lực thù địch đã tìm mọi thủ đoạn để bôi nhọ, nói xấu, chống phá, hạ thấp vai trò ngành Tuyên giáo nước ta.

Chúng ta không thể phủ nhận những giá trị tích cực từ mạng Internet, nhờ mạng mà các thông tin đến với chúng ta đa chiều và nhanh nhạy “đến chóng mặt”, có thể biết được cả thế giới trong lòng bàn tay. Nhưng chính từ sự phổ biến và dễ dàng, khó kiểm soát, thiếu kiểm định đó mà vô số những thông tin thất thiệt, những kiểu “giật tít”, “câu like”, “câu view” ngày càng xuất hiện tràn lan trên mạng, nếu người truy cập thiếu kiến thức, thiếu sự chắt lọc sẽ rất dễ bị chạy theo những điều sai trái đó. Ai cũng có thể viết tin, đăng bài; ai cũng có thể truy cập bất kỳ thông tin gì chỉ cần mở máy và vào mạng bằng một cái nhấp chuột. Đây thực sự là nhận thức hết sức sai lầm, bởi những thông tin chúng ta tiếp cận trên mạng có một bộ phận không nhỏ những tin tức cá nhân, không ai kiểm chứng, kiểm duyệt…và chính từ điều đó lại càng cho thấy vai trò không thể thiếu của ngành Tuyên giáo hiện nay.

Chúng ta thấy rằng, “Hơn 90 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, ngành Tuyên giáo của Đảng với vai trò đi trước mở đường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng của giai cấp vô sản – chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức chính trị – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đặc biệt, trong giai đoạn đổi mới, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch; lực lượng nòng cốt trong Ban Chỉ đạo các cấp về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[1]

Với những lý do trên, chúng ta khẳng định rằng, trong suốt quá trình cách mạng của Đảng, Ngành Tuyên giáo luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Những thủ đoạn chống phá đê hèn của các thế lực thù địch chỉ cho thấy sự bất lực của chúng trước những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta và ý tưởng “bỏ Ban Tuyên giáo” theo quan điểm của Việt Tân mới thực sự là hài hước

HOÀNG. THANH

[1]. http://m.tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/nganh-tuyen-giao-phat-huy-vai-tro-nong-cot-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-17470.html

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG