Sunday, July 21, 2024

Việt Tân không được phép chụp mũ cho cả nền giáo dục Việt Nam

Hằng năm, tháng 9 là tháng bắt đầu năm học mới, các trường học trên cả nước đều tổ chức khai giảng năm học trong không khí hân hoan, phấn khởi. Lợi dụng sự quan tâm của dư luận với sự kiện này, mới đây trên trang facebook Việt Tân lại có bài giật tít gây hiểu lầm về chính sách giáo dục của Việt Nam. Việt Tân lấy hình ảnh về mức thu phí của một nhà trường và quy chụp mức thu như vậy với toàn bộ nền giáo dục, như vậy là hoàn toàn vô căn cứ!

Việt Tân không được phép chụp mũ cho cả nền giáo dục Việt Nam

Thực tế, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, sự nghiệp giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội”. Rõ ràng, Đảng và Nhà nước luôn giành sự quan tâm lớn đến giáo dục và đào tạo. Theo quy định tại Điều 14, Luật Giáo dục 2019:

“1. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

2. Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục…”

Với chương trình giáo dục bắt buộc thì học sinh thuộc diện giáo dục bắt buộc không phải nộp học phí. Nhà nước bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện giáo dục bắt buộc; ở địa bàn không đủ trường công lập, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trong trường tư thục (Điều 97, Luật Giáo dục & Đào tạo 2019). Như vậy, theo quy định của pháp luật, cấp tiểu học là cấp bắt buộc, không thu học phí ở trường công lập. Việc thu học phí ở các trường tư thục cũng phải thực hiện theo đúng quy định tại từng địa phương. Mức thu học phí ở trường tư thục được quyết định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhà nước cũng có chính sách phù hợp để phát triển giáo dục đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 12 năm 2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023 đã chỉ rõ “để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hổi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 – 2023 như năm học 2021 – 2022.

Việc thu học phí của các trường và cơ sở giáo dục đã được pháp luật quy định cụ thể. Quy định của pháp luật cũng khẳng định, các điều kiện cơ bản để phổ cập giáo dục tiểu học được Nhà nước bảo đảm.

Trên thực tế, số ít vẫn tồn tại những nhà trường, cơ sở giáo dục đưa ra mức thu chưa hợp lý, nhận sự phản đối của phụ huynh học sinh và đã được các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý. Tuy nhiên, đây không phải là đa số, nó cũng không đại diện cho nền giáo dục của Việt Nam. Do đó, Việt Tân không thể lợi dụng từ một trường hợp không rõ tên tuổi địa chỉ mà quy chụp, gây hiểu lầm cả nền giáo dục Việt Nam.

Việt Tân vẫn hoạt động theo cách cứ thấy dư luận quan tâm ở đâu, thì xuyên tạc ở đó, hoàn toàn vô căn cứ! Chúng ta cần nắm rõ chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó, tỉnh táo, đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn Việt Tân.

THƠ THƠ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG