Thursday, June 20, 2024

Việt Tân lại dùng “mưu hèn, kế bẩn” nhằm phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam

Chúng ta đang sống ở những năm đầu của thế kỷ XXI, kỷ nguyên của khoa học & công nghệ – thời đại 4.0. Để có đầy đủ điều kiện tiền đề cần thiết để tiếp cận với cuộc cách mạng này, dân tộc Việt Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nên những huyền thoại có thật ở thế kỷ XX, trong đó có nhân chứng lịch sử là tác giả bài viết này – Châu Hiển Lý. Vậy mà tại sao? lý do gì? Hay bị thế lực nào giật dây mà tác giả bài viết đưa ra hàng loạt câu hỏi trong bài viết đều sai với lịch sử dân tộc, phủ nhận “sạch trơn” vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Việt Tân lại dùng “mưu hèn, kế bẩn” nhằm phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam

Là người Việt Nam ai cũng hiểu lịch sử dân tộc mình: “tại sao năm 1954 hơn 1 triệu dân di cư vào miền Bắc; tại sao dân miền Nam không di cư ra miền Bắc sau nam 1975… và vấn đề khó khăn của đất nước hiện nay: Kinh tế, văn hoá, xã hội, tệ nạn, …”, chỉ có tác giả bài viết này là không hiểu tý gì về lịch sử Việt Nam.

Sau năm 1954 theo qui định của Hiệp định Geneva bao gồm lực lượng thuộc các bộ phận trong bộ máy cai trị và chiến tranh, các nhà thầu kinh doanh… của Pháp ở miền Bắc và một số đồng bào theo đạo Thiên chúa. Nói chung lực lượng này vào Nam di cư theo mô hình gia đình và trong số họ có những người thuộc diện có máu mặt có chức sắc nhất định trong xã hội thuộc địa và khẳng định họ theo vào đó với mục đích bám chân, ăn theo Pháp; Họ không muốn phải bỏ lại những cái gì đã được hưởng sái khi thực dân Pháp “đô hộ” Việt Nam. Đây là nhóm tất cả các thế lực thù địch với Việt Minh ở miền Bắc vào Nam nên ta dễ hiểu hơn vì sao hiện nay “Chúng” vẫn luôn che dấu sự thật, tìm mọi cách để phủ nhận thực tiễn mà chúng đã làm, giải thích những lý do nhằm nguỵ biện.

Sau năm 1975 đất nước hoàn toàn thống nhất, một bộ phận không nhỏ “nguỵ quyền” và người thân chạy theo những vấn đề họ cho là “con đường tìm tự do” bằng mọi cách thức, biện pháp vượt biên ra các nước đế quốc, tìm theo con đường mà đế quốc Mỹ hứa hẹn vợi họ ở nơi xa. Qua nghiên cứu đã có hàng triệu người chạy theo con đường mới,  “Họ” đã có một bộ phận đạt được mục đích, cũng có bộ phận chưa đạt “ thất vọng với cuộc sống nơi xứ người” nhưng nhìn chung vẫn ôm trong lòng một mối thù khi phải “Tha hương” ở xứ người. Dù đời sống của phần lớn người Việt ở nước ngoài còn ở mức trung bình thấp hoặc trung bình so với người dân sở tại nhưng nếu so sánh với phần đông người dân đang sống ở Việt Nam và ta thẳng thắng thừa nhận là thu nhập về kinh tế họ hơn. Do vậy, hiện nay khi đất nước ta đang gặp những khó khăn thách thức của thời đại, với những âm mưu nhằm phủ nhận những thành tựu trong phát triển kinh tế của đất nước, so sánh không đúng giữa thu nhập về kinh tế của nhân dân ta với các nước tư bản, giữa bộ phận giàu có với phần còn lại hiện nay…. Chúng đang tìm mọi cách để đả kích, chống phá, làm mờ đi những giá trị mà Nhân dân ta đang đạt được, chúng chỉ tô đen, vấy bẩn thêm những mặt còn yếu, còn thiếu mà ta đang khắc phục; cổ súy, tung hô việc phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa…  Nhưng chúng cố tình che dấu những mặt yếu kém của tình trạng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa như: Lũng đoạn, chênh lệch giàu nghèo, phân chia giai cấp, thất nghiệp… Ở các nước tư bản.

Ông Châu Hiển Lý với lập luận của mình đưa ra một nhận xét “Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu? …”. Ông ta đã phớt lờ thực tế qua 48 năm xây dựng đất nước từ hậu quả nặng nề do 2 cuộc chiến tranh chống đế quốc để lại và gần 38 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong đó, thành tựu rõ nét nhất là nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác phòng, chống tham nhũng chuyển biến mạnh mẽ; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh không ngừng được củng cố… vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông ta chỉ nhìn một cách phiến diện, cá nhân, hay nói cách khác mang lòng tự ti, ích kỷ của một cá nhân để đánh giá phiến diện phủ nhận những cái tốt đẹp của một xã hội mới, ở nơi mọi người dân đều được thể hiện dân chủ, bình đẳng. Những lập luận này chỉ nhìn nhận những sự việc nhỏ lẻ, ở những góc nhìn, khía cạnh khác nhau trong xã hội “Châu Hiển Lý” cố tình chắp gép lại thành 1 hệ thống không đồng bộ, thành một bức tranh không hoàn chỉnh để nhằm mục đích nói xấu chế độ, bôi nhọ danh dự của cán bộ, đảng viên; chống phá đường lối quan điểm của đảng, phủ nhận sạch trơn những gì mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta đã và đang cố gắng xây dựng.

Mặt khác, nói một cách khách quan khoa học, dựa trên lập trường chung của dân chúng hiện nay, có thể thấy người việt ở nước ngoài đã và đang bị o ép về chính trị, chưa được sự thừa nhận của “dân bản địa”, sự kỳ thị về màu da, phân biệt chủng tộc (nhất là khi dịch covid 19 thể hiện rõ nét nhất)… Nên họ luôn muốn, luôn hướng về cuội nguồn, gốc gác của mình; luôn muốn tìm lại ánh hào quang trong quá khứ khi mà được “ăn trên, nguồi trốc” trên chính đồng bào mình. Chúng luôn tìm mọi biện pháp cách thức, âm mưu thủ đoạn để chống phá Đảng, nhà nước, nhân dân ta. Đặc biệt, lợi dụng sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ các cấp bị xử lý theo Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và xử lý hình sự, chúng quy chụp bản chất chung của cán bộ, đảng viên là tham nhũng, tha hóa, biến chất, “bán nước, hại dân”, hòng tạo dựng nhận thức sai lệch, hoài nghi, dao động, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực chất Đảng và Nhà nước ta muốn làm trong sạch Đảng, hệ thống chính trị nhưng kẻ thù lại lợi dụng, cho là Đảng này có nhiều khiếm khuyết; chúng không hiểu vấn đề là lòng dân tin Đảng, chưa bao giờ niềm tin ấy được nhân lên như lúc này.

Chúng ta luôn khẳng định con đường xây dựng CNXH của Việt Nam là đúng, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân; và khẳng định những âm mưu thủ đoạn của thê lực thù địch nhằm kích động, lôi kéo những người thiếu hiểu biết về những khó khăn, thách thức mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta phải đương đầu khó khăn, thách thức về kinh tế, chính trị, văn hoá … Là điểu luôn phải đương đầu chiến đấu xuyên suốt quá trình. Hiện nay trong xu thế hội nhập kinh tế những vấn đề mới đồi hỏi lớn hơn về tính hoà hợp dân tộc góp phần huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi một số người gốc Việt còn nuôi mối hận thù với Nhà nước Việt Nam. Họ xuyên tạc tinh thần hòa hợp, cản trở người lương thiện trở về quê hương, nhẫn tâm chống phá, xâm hại đất nước đã sinh ra họ, nuôi dưỡng họ trong đó có Ông Lý.

Nhưng cùng với thời gian, từ thực tế của sự phát triển đất nước, từ tinh thần nghị lực, sức mạnh đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, tin tưởng rằng Luận điệu của tác giả Châu Hiển Lý hay chính là bè lũ Việt Tân tự dựng lên để bôi nhọ thanh danh Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân mỗi chúng ta nên nhận thức rõ ràng rằng, xuyên suốt chiều dài lịch sử, chúng ta có thể mất đất, chứ nhất định không chịu mất làng, mà còn làng là còn văn hoá. Tuy nước ta bị xâm lăng, nhưng truyền thống lịch sử, văn hoá của chúng ta không bị đồng hoá. Đó chúng là quá khứ hào hùng mà mỗi người Việt Nam không thể và không được phép quê. Bởi vậy tác giả bài viết không phải là người Việt Nam, hoặc nếu là người Việt Nam thì người này đã bị tha hoá biến chất, trở thành “con rối” để bọn Việt Tân giật dây. Chúng ta phải luôn tỉnh táo và cảnh giác với các trò hèn, kế bẩn của bọn Việt Tân và các thế lực thù địch đang ra sức chống phá thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG