Thursday, June 13, 2024

Việt Tân cố tình không hiểu, hay không đủ khả năng nhận thức để hiểu về chính sách đối ngoại của ta

Thật nực cười cho bè lũ phản động Việt Tân, đã thiếu hiểu biết lại còn thích thể hiện, ăn không, ngồi rồi; rình mò, xuyên tạc hết lĩnh vực này đến việc khác; từ đường lối chủ chương của Đảng đến chuyện đổ rác hay bán hàng rong…với suy nghĩ của kẻ luôn kiếm câu chuyện làm quà, kẻ ném đá hội nghị  Việt Tân thể hiên bản chất đê hèn, bẩn thỉu…

Việt Tân cố tình không hiểu, hay không đủ khả năng nhận thức để hiểu về chính sách đối ngoại của ta

Những ngày gần đây lợi dụng sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón đồng chí Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 5/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổ chức Việt Tân lại đăng tải nhiều bài viết, nội dung hòng bôi nhọ đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó tập trung chống phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Chúng sử dụng câu từ hết sức “khó nghe”, thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, không phân biệt đúng sai, cố tình quy chụp, kích động, chia rẽ, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác ngoại giao. Việt tân xoáy sâu vào quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng cho rằng “Tập Cận Bình muốn hạ cấp của mình nắn gân và dặn dò các “đồng chí” trước chuyến công du của tổng thống Biden.”. Thật nực cười cho bè lũ phản động Việt Tân, đã thiếu hiểu biết lại còn thích thể hiện, ăn không, ngồi rồi; rình mò, xuyên tạc hết lĩnh vực này đến việc khác; từ đường lối chủ chương của Đảng đến chuyện đổ rác hay bán hàng rong…với suy nghĩ của kẻ luôn kiếm câu chuyện làm quà, kẻ ném đá hội nghị, Việt Tân thể hiên bản chất đê hèn, bẩn thỉu. Chúng cố tình không hiểu, hay không đủ khả năng nhận thức để hiểu về chính sách đối ngoại của ta, chúng ghen ghét những thành tựu to lớn trên mặt trận ngoại giao mà Việt Nam đã và đang làm rất tốt trong quan hệ hợp tác “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diên ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” giữa Việt Nam với Trung Quốc và với các quốc gia trên toàn thế giới.

Vậy đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam như thế nào? Có lệ thuộc vào quốc gia nào, hay bị ai nắn gân như Việt Tân rêu rao hay không? Xin thưa với Việt Tân rằng quan điểm, chủ chương, đường lối đối ngoại của Việt Nam được khẳng định trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Đồng thời, nhấn mạnh bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà nước với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đối ngoại song phương với nâng tầm đối ngoại đa phương.

Về đối tác, Đảng ta khẳng định: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, không quốc gia nào có thể tự mình phát triển nếu không tham gia vào quá trình hội nhập, liên kết, vì những giá trị phát triển chung của nhân loại ngày càng được phổ biến, chia sẻ trên toàn cầu. Đặc biệt là về kinh tế, các chuỗi cung ứng giá trị hàng hóa đang hình thành thì không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đảm đương được tất cả. Quốc gia nào sớm tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị đó sẽ sớm được hưởng lợi và có đối tác.

Về đối tượng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng khẳng định: “bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”. Đó là những âm mưu, hành động gây chiến tranh xâm lược”; “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chế độ; xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam bằng phương thức vũ trang hoặc phi vũ trang, cả từ bên ngoài và bên trong. Vì thế, đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định là, những thế lực có âm mưu và hành động chống phá nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời Đảng ta cũng khẳng định: Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và toàn diện hơn; lợi ích của mỗi chủ thể đan xen nhau, vấn đề lợi ích mang tính toàn cầu ngày càng gia tăng. Vì thế, cần hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa đối tác và đối tượng: trong một chủ thể có thể lúc này là đối tác, lúc khác lại là đối tượng, trong điều kiện nhất định chúng lại có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sự chuyển hóa còn có thể diễn ra trong cùng mộ chủ thể, trong các điều kiện khác nhau cả hai mặt đối tác, đối tượng song trùng tồn tại. Do đó, mối quan hệ giữa đối tượng và đối tác là biện chứng, không tách rời. Trong đối tượng có mặt, có nội dung chúng ta cần hợp tác, trong đối tác nhiều nội dung, lĩnh vực chúng ta cần hết sức chú ý, đề phòng. Hai mặt luôn nằm trong mối quan hệ biện chứng, song hành lẫn nhau, không bao giờ tách rời.

Như vậy, mọi quốc gia, tổ chức đều nằm trong quan hệ đối tác đồng thời là đối tượng của Việt Nam. Trung Quốc hay Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ. Với Hoa kỳ những năm gần đây, hai nước tích cực phối hợp hiệu quả, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là trong quan hệ thương mại, tài chính, từng bước củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Mối quan hệ tốt đẹp đó tiếp tục sẽ được phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Đối với Trung Quốc khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao; tích cực chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bền vững hơn.

Qua đây, chúng ta thấy rõ âm mưu chống phá, phản động của Việt Tân, bằng cái nhìn phiến diện, hạn hẹp, chúng cố tình rêu rao, bôi nhọ mối quan hệ hợp tác Việt Nan Trung Quốc, chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, xuyên tạc đường lối, chính sách của ta trong công tác đối ngoại./.

NGÔ. HÙNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG