Thursday, June 13, 2024

Vẫn là chiêu trò đánh tráo khái niệm của Việt Tân

Lợi dụng Chính phủ ta ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trang mạng Việt Tân vừa qua đã có nhiều bài viết nói xấu và bôi nhọ chính sách của Đảng và Nhà nước ta một cách trắng trợn, với những chiêu trò đánh tráo khái niệm và lèo lái dư luận thường thấy của tổ chức phản động Việt Tân chúng lại một lần nữa xuyên tạc làm sai lệch thông tin để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Vẫn là chiêu trò đánh tráo khái niệm của Việt Tân

Thời gian qua tổ chức Việt Tân đã đăng tải những dòng tin nói sai sự thật về sự việc ban hành nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thông qua đó chúng trắng trợn bôi nhọ rằng là bộ máy chính quyền nhà nước ban hành các nghị quyết, quy định để nhằm gia tăng thêm cán bộ và người hoạt động không chuyên trách cấp Xã và cấp Huyện. Song song với đó là nói xấu thái độ làm việc của cán bộ từ trên xuống dưới chủ yếu là hành dân để xuyên tạc nói xấu bộ máy nhà nước ta. Bằng những luận điệu vô căn cứ đó tổ chức Việt Tân lại một lần nữa xuyên tạc làm sai sự thật để nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước chúng ta. Với tư cách của một công dân Việt Nam, tôi thiết nghĩ, để không bị lôi kéo, kích động chúng ta cần phải nhận thức rõ về vấn đề này như sau:

Nội dung Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Ban hành nghị định 33/2023/NĐ-CP, xuất phát từ nghị quyết số 35/2023/ubtvqh15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 được thông qua tại Phiên họp thứ 24 nhằm mục đích thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương để tinh giản biên chế theo tiếng nói của nhân dân và chủ trương của Đảng từ đó Chính phủ tiến hành ban hành nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để thể chế hóa nghị quyết số 35/2023/ubtvqh15 có hiệu quả nhất, đồng thời Nghị định này sẽ thay thế 04 Nghị định của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, gồm: (1) Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; (2) Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; (3) Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; (4) Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (các quy định của pháp luật có liên quan là các văn bản hướng dẫn các Nghị định của cơ quan có thẩm quyền) giúp giảm bớt các văn bản giấy tờ. Qua những nội dung như trên ta thấy rằng việc ban hành nghị định 33/2023/NĐ-CP là để “cơ cấu, sắp xếp, tinh giản lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn” chứ đâu phải “tăng thêm gần 8.000 cán bộ” như bè lũ Việt Tân đang rêu rao?

Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện rất quyết liệt vấn đề phòng và chống tham nhũng như ban hành các văn bản như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022;Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020. Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực tiễn công cuộc đấu tranh chống tham nhũng qua các đại án vừa qua cho chúng ta thấy rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sẵn sàng xử lý nghiêm minh những cán bộ tha hóa biến chất. Song song với đó Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ thì tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từ đó làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm phân loại chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức từng bước nâng cao chất lượng hành chính công tại các địa phương tiêu biểu như tỉnh Quảng Ninh. Qua đó chúng ta cũng nhận thấy thêm rằng Đảng và Nhà nước ta đang rất nỗ lực trong công việc phục vụ nhân dân của mình chứ không như bè lũ Việt Tân rêu rao rằng công việc chậm, thái độ làm việc hạch sách với dân để thực hiện mục đích chính của chúng là bôi nhọ để lật đổ thể chế của nước ta.

Hiện nay dưới tác động của nhiều biến động trên thế giới như các cuộc xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức cho việc quản lý Đảng và Nhà nước ta vẫn đang rất nỗ lực để lãnh đạo đất nước ta thông qua các chính sách cả đối nội và đối ngoại từ các chủ trương sáng suốt của Đảng, trí tuệ cũng như tiếng nói của toàn dân thông qua Quốc hội đã đạt được hiệu quả mà ngay bản thân chúng ta cũng nhận thấy thông qua việc tăng trưởng kinh tế, nền an ninh ổn định nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Qua đó chúng ta cũng nhận thức được rằng việc xây dựng bộ máy và quản lý duy trì tốt bộ máy đó là việc không hề đơn giản, làm thế nào để nó tinh gọn mà hoạt động vẫn hiệu quả là vấn đề không chỉ của bộ máy nhà nước ta mà còn là vấn đề của nhiều nước trên thế giới vậy thì sao có thể như bè lũ phản động rêu rao chống phá rằng bộ máy chính quyền ngày càng cồng kềnh nhưng hoạt động không hiệu quả để thực hiện mục tiêu mù quáng, sai trái là kích động nhân dân nhằm mục đích lật đổ chính quyền của chúng.

Qua vụ việc trên cho chúng ta thấy chúng ta thấy rằng tổ chức Việt Tân có rất nhiều những chiêu trò để nhằm lôi kéo, kích động, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín Đảng và Nhà nước Việt Nam qua những lời lẽ bẻ sai sự thật thiếu hiểu biết, điên cuồng về hành vi, thậm chí còn lộng ngôn trên mạng xã hội hòng vu khống đổ lỗi cho tổ chức lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đó mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác trước những dòng tin như thế này từ đó cần tích cực học hỏi nắm chắc về bản chất và diễn biến của sự việc để không mắc vào những chiêu trò lôi kéo kích động của các lực lượng phản động.

VĂN. HIẾN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG