Wednesday, May 22, 2024

Cảnh giác với chiêu bài núp bóng ‘xã hội dân sự’

Những năm gần đây, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang triệt để lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” (XHDS) để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam; coi đây là một hướng đi mới nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Cảnh giác với chiêu bài núp bóng 'xã hội dân sự'

Truyền thông nước ngoài tuyên truyền về hoạt động chống phá của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam

Mục tiêu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề XHDS là tìm cách thúc đẩy sự xuất hiện các lực lượng, tổ chức chính trị đối lập, làm suy yếu sự quản lý của Nhà nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng cho rằng hình thành “XHDS độc lập về chính trị” là một hướng đi mới chuẩn bị cho sự ra đời công khai, hợp pháp của các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập; vì trên thực tế: Thủ đoạn chống phá nham hiểm dưới chiêu bài XHDS đã tạo ra những hệ quả vô cùng nghiêm trọng, là nguồn gốc thai nghén ra các cuộc “Cách mạng màu”, “Cách mạng đường phố”, bạo loạn lật đổ chính quyền tại không ít nơi.

Vậy “XHDS là gì?” XHDS được hiểu là những hoạt động tập thể tự nguyện, tồn tại độc lập, dưới hình thức các tổ chức và thiết chế tự quản, nằm ngoài vùng ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố nhà nước, yếu tố thị trường và ngoài khu vực gia đình. Tại Việt Nam, các tổ chức XHDS đang tồn tại dưới nhiều hình thức: Tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nhân đạo, từ thiện, hữu nghị; các tổ chức cộng đồng theo dòng tộc, sở thích; các tổ chức dịch vụ công không phải do Nhà nước lập ra.

Trong đó, tồn tại rất nhiều những tổ chức núp bóng nhân danh chiêu bài XHDS, “dân chủ”, “nhân quyền”,… để tập hợp lực lượng, lập hội, nhóm với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ, mục đích dễ gây “ấn tượng”: Diễn đàn XHDS, Hội Tù nhân lương tâm, Hội Phụ nữ nhân quyền, Hội Bầu bí tương thân, Hội Nhà báo độc lập, Hội Anh em dân chủ.

Còn ở ngoài nước, các tổ chức như Phục hưng Việt Nam, Hội Cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hòa, Tập hợp Đồng Tâm, Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu, Phong trào Dân chủ Việt Nam, Phong trào Quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, Tập hợp Thanh niên Dân chủ, Liên minh Dân tộc Việt Nam,… cũng mọc lên như “nấm sau mưa” mà mục tiêu chính để tập hợp lực lượng chống phá chế độ.

Các tổ chức phản động nước ngoài cũng tìm cách thúc đẩy hình thành XHDS tại Việt Nam với mục đích chống phá từ bên trong như tổ chức “Bảo vệ người lao động” (tại Ba Lan) gia tăng hoạt động với ý đồ chuyển hướng xâm nhập vào trong nước, thúc đẩy hình thành tổ chức “Công đoàn tự do”. Tổ chức “Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường” đã tiến hành “Đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam trên thế giới lần thứ V” tại Malaysia. Tại “đại hội” này, các đối tượng tham gia cho rằng là để tiến hành “cuộc cách mạng hòa bình”,…

Thủ đoạn mà các đối tượng chống đối sử dụng phổ biến hiện nay là thông qua các trang web, diễn đàn trực tuyến, nhất là mạng xã hội để công khai tổ chức, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia; sử dụng các phần mềm bảo mật để liên lạc, tổ chức huấn luyện, đào tạo trực tuyến cho thành viên; công khai viết “đơn kiến nghị” đòi thành lập đảng chính trị đối lập, tự do thành lập hội mà không tuân theo quy định pháp luật, đòi khởi kiện, vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về quyền dân sự,…

Nổi bật như sự kiện 7 tổ chức “XHDS” tháng 01/2022 đồng soạn thảo một kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (Kiến nghị 117). Trước đó, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (TP.HCM) đồng ký vào Kiến nghị 72 đòi sửa đổi Hiến pháp, ra thông cáo đòi “chuyển từ toàn trị sang dân chủ là yêu cầu cấp bách của đất nước và nhân dân”, với nhiều “nhân sĩ, trí thức trở cờ” như nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A,…

Các đối tượng này mượn danh tổ chức “XHDS” trá hình để tìm cách chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, lợi dụng các hạn chế trong quản lý đất đai, môi trường,… để kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, biểu tình, xuyên tạc tình hình, hạ uy tín cán bộ. Không chỉ hoạt động đơn lẻ, cá biệt mà các đối tượng có sự câu kết, móc nối với các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối ngoài nước để cùng tiến hành công kích dưới hình thức “nội công, ngoại kích”. Các thế lực thù địch, chống đối, phản động ở nước ngoài trở thành chỗ dựa về tinh thần, nguồn viện trợ về vật chất cho các tổ chức trong nước.

Đảng và Nhà nước ta không kỳ thị, không ngăn cản việc người dân lập hội, tham gia các tổ chức XHDS. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Tuy nhiên, tất cả hội, nhóm, đoàn thể đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động núp bóng thành lập XHDS để sản sinh ra các hội, nhóm chống đối đều là vi phạm, cần phải chấn chỉnh, loại bỏ.

Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng XHDS của các thế lực thù địch, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị – xã hội cần chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, âm mưu, hoạt động lợi dụng XHDS của các thế lực thù địch nhằm tác động chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay./.

Bút Chiến (Báo Long An)

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG