LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM LẠI MUỐN GÂY CHIA RẼ TÔN GIÁO

0
60

Đặng Hữu Nam tiếp tục có những chống Cộng và gây chia rẽ sâu sắc giữa người theo đạo Công giáo với các tôn giáo khác và với những người không theo tôn giáo. Mới đây, trong buổi rao giảng trước giáo dân, Đặng Hữu Nam có những lời lẽ Phật giáo, tạo mâu thuẫn giữa hai nền tôn giáo lớn này.

LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM CHƠI NGU KHI GÂY CHIA RẼ TÔN GIÁO

Tại buổi lễ tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Khánh, nơi linh mục Nam làm chủ chăn, vị linh mục này đã đọc một đoạn văn vần về, chủ yếu là công kích chính quyền, trong đó có câu “chùa chiền thành động quỷ”. Linh mục Nam mặc áo lễ, nói trước bàn thờ Chúa, trước cử tọa giáo dân hành lễ thể hiện tư tưởng chống cộng cực đoan và bài xích Phật giáo.

Tư tưởng của linh mục Đặng Hữu Nam không phải chủ trương chung của Giáo hội Công giáo , đây chỉ là quan điểm riêng của cá nhân và bị Giáo hội nghiêm cấm. Giáo hội Công giáo nói chung và toàn thể linh mục nói riêng đều có tinh thần đoàn kết dân tộc, gắn kết với các tôn giáo khác để cùng phát triển hệ tư tưởng tốt đẹp của từng tôn giáo, việc kỳ thị và bài xích các tôn giáo chính thông khác là hành vi bị nghiêm cấm.

Hành vi xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo hay phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Cũng theo Điều 64 của Luật này, tổ chức, cá nhân có hành vi về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải theo quy định của . Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động rao giảng bình thường mà là hành vi vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh nhằm răn đe những kẻ lợi dụng cái mác linh mục để kích động gây chia rẽ tôn giáo.

Linh mục Nam, trên bục giảng tôn giáo, đã ra sức biến sự việc ba mươi chín người Việt chết vì vượt biên sang Anh thành một hoạt động chống chính quyền, trong đó có cả nội dung bài xích, lăng mạ Phật giáo Việt Nam: “chùa chiền thành động quỷ”. Lời phát biểu của linh mục Đặng Hữu Nam là sự thể hiện cụ thể của chủ nghĩa Diệm mới, hiện nay được trình bày dưới tên gọi tinh thần Nguyễn Văn Thuận, với nội dung cơ bản là chống chính quyền và chống Phật giáo, san bằng tôn giáo truyền thống, tạo môi trường cải đạo sang Ca tô lích La Mã.

Người công giáo và đồng bào các tôn giáo khác luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Người công giáo mỗi ngày mỗi gắn bó với dân tộc và thể hiện trách nhiệm công dân, thể hiện được hình ảnh rất xuất sắc trong lao động sản xuất, trong từ thiện, bác ái và cả trong tinh thần bác ái, tương thân, tương ái giữa người với người. Những kẻ như Đặng Hữu Nam cần phải bài trừ ra khởi Giáo hội Công giáo Việt Nam, không chỉ đơn giản là việc thuyên chuyển địa bàn mục vụ mà cần thiết phải tống cổ ra khỏi Giáo hội, xóa bỏ danh nghĩa linh mục để đối tượng này không có cơ hội lợi dụng nữa.

NhanquyenVn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here