Thursday, July 25, 2024

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Việt Tân về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Từ lâu, tổ chức khủng bố Việt Tân đã có dã tâm lật đổ chính quyền Việt Nam. Bằng các hoạt động chính trị bất hợp pháp, đặc biệt là với những bài viết có nội dung vô căn cứ trên mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chúng đã xuyên tạc về con đường, quá trình cũng như những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Việt Tân về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Điển hình trong số đó có bài viết trên trang Facebook với tài khoản dưới cái tên “Việt Tân”, ngày 27/9/2023, đăng hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với dòng tít: “Nguyễn Phú Trọng nên mạnh dạn từ bỏ chủ nghĩa xã hội”.

Thoạt đọc nội dung trong bài viết xuyên tạc này, chúng ta đã thấy rõ ngay một dọng điệu hằn học quen thuộc của cái gọi là tổ chức “Việt Tân”. Bản chất thật của những con người “sáng tác” nên bài viết dạng như thế này là có dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước ta với nội dung sơ sài, sử dụng thông tin không có thật và thường đi đến những “kết luận”, “lời khuyên” vô căn cứ và không có giá trị.

Trái với những luận điệu xuyên tạc, như chúng ta đã biết, việc lựa chọn phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dựa trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt đã được tổng kết từ thực tiễn cách mạng thế giới và lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Những kết quả đạt được của đất nước ta từ khi thành lập (năm 1945) đến nay đã minh chứng cho điều đó. Dân tộc ta đã tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc thành công là đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, non sông thu về một mối vào mùa xuân năm 1975.

Đặc biệt, thành tựu của thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay càng cho thấy con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là đúng đắn, phù hợp quy luật. Đất nước ta hiện có kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; đặc biệt tình trạng nghèo đói giảm nhanh; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong đó, có nhiều vấn đề xã hội được giải quyết một các triệt để. Tình hình chính trị, xã hội luôn giữ ổn định về mọi mặt; quốc phòng, an ninh luôn được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Thành tựu này như GS, TS Vũ Văn Hiền từng khẳng định: “Thành tựu của sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước của Việt Nam sáng tỏ như ban ngày, không thế lực đen tối nào có thể che phủ được”.

Đúng như trong đánh giá tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Từ những minh chứng trên, có thể khẳng định tính đúng đắn, khoa học và sáng tạo về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Do đó, những luận điệu xuyên tạc của Việt Tân về việc “… nên mạnh dạn từ bỏ chủ nghĩa xã hội” là phiến diện, suy diễn không có căn cứ, cố tình đưa những thông tin không chính xác, với âm mưu làm cho người đọc hiểu sai, gây hoang mang, chia rẽ trong dư luận nhân dân và xa hơn là chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang thực hiện thành công.

Như vậy, đây rõ ràng là âm mưu, một thủ đoạn mà Việt Tân thường sử dụng để lái dư luận nhằm thực hiện những ý đồ của chúng. Mỗi người dân cần có nhận thức đúng, có sự chọn lọc một cách hợp lý khi đọc những thông tin trên mạng. Đồng thời, mỗi người cần xây dựng cho mình bản lĩnh, sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng mà người đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tin vào Nhà nước ta vào Quân đội ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

MINH NGUYỆT

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG