Wednesday, May 22, 2024

Thủ đoạn của Nguyễn Ngọc Chu

Trên trang blog Đối thoại, đối tượng Nguyễn Ngọc Chu phát tán bài “Giấc mơ và ngôi nhà dột nát” nội dung xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng; kích động gây chia rẽ đoàn kết trong nội bộ Đảng; kêu gọi chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam…

Thủ đoạn của Nguyễn Ngọc Chu

Theo nội dung bài viết đã nhằm xuyên tạc, chống phá khi đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước. Và Nguyễn Ngọc Chu cũng đã có những dự báo thay đổi nhằm xuyên tạc, kích động người đọc đối với cái ghế Thường trực Ban Bí thư. Tất cả các nội dung trong bài viết: “Giấc mơ và ngôi nhà dột nát” đều nhằm mục đích xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng; kích động gây chia rẽ đoàn kết trong nội bộ Đảng; kêu gọi chế độ đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Chúng ta phải hiểu rằng, công tác nhân sự của Đảng đã được Quốc hội họp và bỏ phiếu tán thành – mà Quốc hội là đại diện cho nhân dân đứng ra bầu các vị trí lãnh đạo cao của Đảng, điều đó chứng tỏ công tác nhân sự của Đảng có sự chuẩn bị rõ ràng, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, được thống nhất từ dưới lên trên và được sự nhất trí cao. Cứ mỗi lần đến Đại hội hay bầu một vị trí lãnh đạo nào đó, các thế lục thù địch đều xuyên tạc, dự đoán, nhằm kích động gây chia rẽ đoàn kết trong nội bộ Đảng, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, từ đó chúng đạt mục đích chia rẽ nhằm đa nguyên, đa đảng.

Vì vậy, những xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản bội dân tộc không có gì mới, nhưng chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, không thể để bị lợi dụng lòng tin, không tung hô hay tin vào những đồn đại về công tác nhân sự của Đảng. Phải tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào công tác nhân sự của Đảng. Thực tế đã chứng minh, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta đã chiến thắng, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong hơn 35 năm đổi mới đất nước ta đã giành được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, dần dần đứng ngang tầm với các nước trong khu vực và Thế giới, vị thế của Việt Nam ngày càng to lớn trên trường Quốc tế. Còn đối với các nước đa nguyên, đa đảng như: Mỹ, Thái Lan… thì tình hình chính trị rất bất ổn. Ví dụ như nước Mỹ khi bầu cử tổng thống thì như hai đứa trẻ con tranh giành, công kích nhau giữa các đảng phái, như một trò hề…

Vì vậy, chúng ta cần phải thật sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn, xứng tầm với khu vực và thế giới như hiện nay.

NGUYỄN. THỊNH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG