Sunday, May 19, 2024

Đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng “Tôn giáo thiểu số thiếu tự do”

Các thế lực phản động cho rằng “kỳ thị tôn giáo vẫn tiếp diễn khi những người theo đạo Tin Lành bị từ chối cấp học bổng hoặc vào làm viên chức Nhà nước, điều được cho là cách duy nhất để có được thu nhập ổn định ở các vùng núi làm nghề nông” đó là những luận điệu hết sức phản động nhằm kích động giáo dân, tạo mâu thuẫn giữa người theo đạo Tin Lành với Đảng, Nhà nước cũng như các tầng lớp khác trong xã hội để tạo ra các cuộc biểu tình, xung đột sắc tộc gây mất ổn định an ninh chính trị, tạo cớ để can thiệp vào nước ta…

Đấu tranh với luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng “Tôn giáo thiểu số thiếu tự do”

Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, bịa đặt và không có căn cứ; xuyên tạc tình hình tôn giáo tại Việt Nam, vu cáo một cách trắng trợn đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tự do tôn giáo; luận điệu của những kẻ phản động lợi dụng tôn giáo, coi tôn giáo là vũ khí lợi hại để thực hiện mục đích chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra mâu thuẫn sắc tộc, tiến tới thành lập các tổ chức chính trị đối lập, đối trọng với Đảng cộng sản Việt Nam, tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, quốc tế hóa vấn đề tôn giáo để dễ bề can thiệp vào công việc nội bộ của ta; như chúng ta đã biết, thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chưa bao giờ có tư tưởng xóa bỏ, kỳ thị hay áp bức tôn giáo mà luôn nhất quán nhận thức đồng bào tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc do vậy đã tạo lên sức mạng tổng hợp thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước được minh chứng bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước, đưa nước ta đi lên con đường Chủ nghĩa xã hội.

Các thế lực phản động cho rằng “kỳ thị tôn giáo vẫn tiếp diễn khi những người theo đạo Tin Lành bị từ chối cấp học bổng hoặc vào làm viên chức Nhà nước, điều được cho là cách duy nhất để có được thu nhập ổn định ở các vùng núi làm nghề nông” đó là những luận điệu hết sức phản động nhằm kích động giáo dân, tạo mâu thuẫn giữa người theo đạo Tin Lành với Đảng, Nhà nước cũng như các tầng lớp khác trong xã hội để tạo ra các cuộc biểu tình, xung đột sắc tộc gây mất ổn định an ninh chính trị, tạo cớ để can thiệp vào nước ta, nhưng những bọn lúp bóng tối, bọn vô công rồi nghề đâu có hiểu được hiện nay đời sống nhân dân đã thay đổi, trình độ nhận thức ngày càng cao, mọi người dân ở các vùng miền khác nhau trên Tổ quốc đều được học hành và có hiểu hiết cơ bản về truyền thống lịch sử dân tộc thì sao chúng có thể kích động, tạo mâu thuẫn được bằng những luận điệu hết sức phi lý, vô căn cứ như vậy. Ngay trong Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng IV năm 1976 phần tôn giáo đảng ta đã nêu: tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, tôn trọng quyền theo đạo hoặc không theo đạo của mọi công dân, đối xử bình đẳng về pháp luật với các tôn giáo. Trong mọi ngành, mọi lĩnh vực không phân biệt hễ là người Việt Nam, có nhiệt huyết, năng lực và trình độ chuyên môn, muốn cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước đều được thi và nộp đơn xét tuyển vào các ngành và không phân biệt là người dân tộc thiểu số hay dân tộc kinh, theo đạo hay không theo đạo.

Ngày nay vấn đề tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm; tạo điều kiện để phát triển và tham gia cống hiến khả năng của mình vào mọi lĩnh vực của Đảng và Nhà nước trên cơ sở chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và phải thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của một người công dân Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác, tích cực tuyên truyền, đấu tranh chống với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, với quan điểm và đường lối đúng đắn của Đảng, các luận điệu xuyên tạc hòng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

MINH. HẢI

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG