Monday, December 4, 2023

Phạm Minh Vũ – kẻ không biết liêm sỉ

Lợi dụng một số sự kiện trong quá khứ và cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, một số thành phần phản động đã cố tình đánh giá sai bản chất vấn đề nhằm lèo lái dư luận theo hướng xuyên tạc, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta…

Ngày 13/02/2023 trên trang Facebook của Việt Tân đã đăng tải bài viết “ĐẢNG PHẢN BỘI LẠI TỔ QUỐC – CHỐNG ĐẢNG LÀ MỆNH LỆNH!” của  Phạm Minh Vũ và cho rằng các việc mà Đảng ta làm là đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Phạm Minh Vũ - kẻ không biết liêm sỉ

Lịch sử Việt Nam đã minh chứng, năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng đã thực hiện chính sách bóc lột tàn bạo, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; ra sức vơ vét tài nguyên, cùng nhiều hình thức thuế khóa nặng nề và tiến hành chính sách ngu dân. Rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Bái, Hương Khê, Bãi Sậy, … nhằm giải phóng dân tộc khỏi gót giầy xâm lược và sự thống trị của thực dân Pháp song các cuộc khởi nghĩa đó đều bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu và đã thất bại.

Sự thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam nổ ra từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã làm cho cách mạng Việt Nam khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận thấy con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc. Việc không lặp lại thất bại của những người đi trước là một điều khó khăn nhưng tìm ra một con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử để dân tộc giành được độc lập, tự do là một điều còn khó khăn hơn nhiều lần. Qua quá trình bôn ba đến nhiều nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã nhận thấy “Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất chính là chủ nghĩa Lênin”. Theo Người, chủ nghĩa Mác – Lênin không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam mà còn là “mặt trời soi sáng” con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Thực tiễn đã chứng minh nhận định của Bác đã đúng, kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đảng đã tập hợp được mọi tầng lớp tiến bộ, yêu nước, tạo ra khối đại đoàn kết toàn dân tộc với đỉnh cao là chiến thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Hơn thế, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng như Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng, văn hóa, xã hội có bước phát triển mới; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và hệ thống chính trị được củng cố, Việt Nam đã phá thế bao vây, cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa; giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là giữ được sự ổn định, phát triển trong và sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19 cũng như Đảng ta sẵn sàng loại bỏ đi những con “sâu, mọt” trong đội ngũ bằng công cuộc chống tham ô, tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng bí thư mà rất nhiều quan chức tha hoá, biến chất đã bị đưa ra ánh sáng và loại bỏ. Không thể vì 1-2 sự việc hay một số rất ít các con “sâu, mọt” mà chúng ta phủ nhận sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản – nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các thành tựu trong hơn 90 năm qua là minh chứng thuyết phục nhất cho tính chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.

Tôi không hiểu sao một số kẻ như Phạm Minh Vũ nói riêng và Việt Tân nói chung chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà không biết đến liêm sỉ, sẵn sàng bán rẻ lương tâm mình, đã cố gắng dùng những lời lẽ, giọng điệu hết sức vô lý, và đậm chất  phản động với mục đích phá hoại lòng tin của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, muốn đẩy nước ta đến bờ vực của sự mất ổn định xã hội, trở lại cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” như thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, kích động các cuộc chiến tranh với các nước trên thế giới. Tôi tin rằng với bất kỳ người dân Việt Nam nào ở bất kỳ đâu trên thế giới đều nhận ra và đánh giá đúng, không rơi vào âm mưu của bọn chúng.

VŨ.VĂN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG