Wednesday, May 22, 2024

Đại Hội Đảng Việt Tân lộ rõ bản chất phản động không thay đổi

Tindautruongdanchu) – Chúng được lãnh đạo, dẫn dắt bởi một tổ chức phản động, khủng bố với tên gọi là Đảng Việt Tân. Rất nguy hiểm, chúng thường lợi dụng các phần tử bất mãn, nhận thức hạn chế trong nước để lôi kéo, kích động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta gây mất ổn định an ninh trật tự, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước tiến tới bạo loạn lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ. Âm mưu của Việt Tân thật là thâm độc. Vậy thực hư của tổ chức Đảng Việt Tân là như thế nào?

Đại Hội Đảng Việt Tân lộ rõ bản chất phản động không thay đổi

Gần đây, trên trang facebook việt tân loan tin một thông báo “tân lãnh đạo của đảng Việt Tân nhiệm kỳ 2022-2025”. Thông báo cho biết hội này đã tổ chức đại hội lần 9 tại California với ba nội dung chính sau: “Thứ nhất là lượng duyệt tình hình đấu tranh và những nỗ lực của Việt Tân trong công cuộc dân chủ hóa Việt Nam thoát ách cai trị độc tài, thoái hóa của đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là thông qua những chính sách và một số kế hoạch công tác nhằm phát huy sức mạnh đối kháng của người dân trước sự đàn áp, khủng bố của bộ máy bạo lực CSVN. Thứ ba là bầu ra thành phần nhân sự mới để lãnh đạo Việt Tân trong nhiệm kỳ 3 năm (2022-2025) gồm: Chủ Tịch Đảng: Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng: Ông Hoàng Tứ Duy, Phát Ngôn Nhân: Tiến sĩ Đông Xuyến. Cùng với việc dựng lên đội ngũ lãnh đạo, đảng Việt Tân khủng bố còn thông qua chính sách và kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của kẻ không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng.

Như vậy, bản chất chống phá của chúng đối với Đảng ta, nhà nước ta thể hiện rất rõ ràng, chúng tuyến bố ngang nhiên trắng trợn. Thực sự mục đích hành động của Việt Tân không phải vì cuộc sống của đại bộ phận của người dân mà chỉ là bọn cơ hội chính trị, thỏa lòng mong muốn thống trị xã hội của bộ phận kẻ phản động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân và thế lực phản động, chúng sẽ nhắm vào các phần tử bất mãn chính trị trong nước, kẻ bất tuân luật pháp, những người dân thiếu hiểu biết để lôi, kéo kích động chống lại Đảng, nhà nước. Trong những năm vừa qua, các vụ chống người thi hành công vụ, lợi dụng tôn giáo, truyền đạo trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gây mất trật xã hội ở đều có thế lực phản động nước ngoài đứng sau giật dây. Nội dung thông báo còn thể hiện mưu đồ thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam, đó là “công cuộc dân chủ hóa Việt Nam thoát ách cai trị độc tài, thoái hóa của đảng Cộng sản Việt Nam”. Để được sống trong đất nước độc lập, tự do, mọi người đều có quyền phát triển theo khả năng bản thân của mình thì các thế hệ cha ông của chúng ta phải hy sinh bao nhiêu xương máu, tuổi thanh xuân, nhân dân và nhà nước dốc hết của cải để giành độc lập, thống nhất đất nước. Sau đó dưới sự lãnh đạo của Đảng cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân cùng nhau xây dựng đất nước.

Ngược theo dòng lịch sử thì Đảng Việt Tân hoặc Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (tiếng Anh: Vietnam Reform Revolutionary Party, VRRP) là một tổ chức chính trị được thành lập bởi một nhóm người Mỹ gốc Việt tại San Jose, California năm 1982 với mục đích đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam và canh tân đất nước. Tiền thân của Đảng Việt Tân là Mặt Trận Quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam do Hoàng Cơ Minh, chuẩn tướng hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập vào năm 1980 (hay còn gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh). Năm 2004, Mặt trận tuyên bố giải tán, tái tổ chức thành Việt Tân và tuyên bố sẽ thực hiện “những hoạt động đấu tranh thích hợp với tình thế mới”. Tổ chức Việt Tân tuyên bố có những thành viên hoạt động công khai trong nước Việt Nam. Do đó, có thể nói rằng Việt Tân xuất thân từ những phần tử là những chiến binh tàn tích của ngụy quyền Sài Gòn dưới sự viện trợ của Đế quốc Mỹ trong thời kỳ Việt Nam chống Mỹ.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, Việt Nam hoàn toàn được thống nhất, một số binh lính trong chế độ ngụy quyền còn sống sót thừa sống, bán chết tìm đường chạy sang nước ngoài. Tuy nhiên, chúng vẫn còn âm mưu chống phá, tổ chức lại lực lực lượng để lật đổ chính quyền ta. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách nhà nước ta rất nhân văn, nhân hậu. Luôn có chính sách khoan hồng, khoan dung với những kẻ hàng binh, tù bình, không bao giờ đánh cùng diệt tận, tạo điều kiện cho những người lầm lỡ trở lại với cuộc sống bình thường. Song với một số chiến binh của ngụy quân Sài Gòn cũ không nhận thức được điều đó, không biết ăn năn, hối lỗi mà còn tiếp tục xây dựng các tổ chức phản động, thường xuyên chống phá nhà nước ta. Điều này chứng tỏ, chúng chưa nhận thức và thừa nhận tính ưu việt của chế độ ta.

Thực tiễn đã chứng minh con đường mà Hồ Chí Minh và đảng ta đã chọn hoàn toàn đúng đắn. Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ khi đất nước độc lập, thống nhất, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh trật tự xã hội ổn định, kinh tế phát triển, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy theo phương châm đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đất nước ta đang trên con đường ngày càng phát triển và hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tóm lại, Đảng Việt Tân chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam và muốn xóa bỏ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với xã hội, đất nước Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, chẳng hạn xuyên tạc, bóp méo nền tảng tư tưởng của đảng, đổ lỗi cho chế độ một đảng lãnh đạo. Mỗi người dân Việt Nam cũng có thể là quân cờ để chúng lợi dụng. Do vậy mỗi người cần phải có sự ảm hiểu và bản lĩnh vững vàng. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước thì mọi âm mưu, thủ đoạn xảo trá của các thế lực thù địch, nhất là Việt Tân đều thất bại.

KTC

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG