Sunday, February 25, 2024

Việt Tân xuyên tạc trắng trợn lịch sử Việt Nam

Lịch sử không bao giờ có thể thay đổi, sự thật vẫn luôn luôn là sự thật không ai được phép thay đổi nó. Nhưng, những kẻ có tâm địa xấu xa thì việc xuyên tạc, thay đổi lịch sử chúng không bao giờ và có lẽ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hoặc ăn năn về vấn đề này.

Việt Tân xuyên tạc trắng trợn lịch sử Việt Nam

Gần đây, trên trang phản động Việt Tân, chúng đã trắng trợn xuyên tạc lịch sử khi nói rằng: Pháp quay lại Việt Nam 1946 không phải để xâm lược mà để trả lại độc lập cho các dân tộc bị Pháp xâm lược trước đó. Năm 1858 Pháp đánh Đà Nẵng chiếm đóng Việt Nam từ tay chính quyền nhà Nguyễn thì sau 1945 họ cũng phải trả chính quyền cho nhà Nguyễn.

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định: Với cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đánh đổ ách thống trị của phát xít Nhật, thực dân Pháp và chế độ phong kiến nhà Nguyễn, thiết lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á – Nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Khi mới giành được độc lập, tự do sau gần một thế kỷ bị ngoại bang đô hộ, chúng ta bắt tay vào Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội và giải quyết những việc cấp bách như xóa mù chữ, giải quyết nạ đói lúc bấy giờ. Nhân dân nhân dân cả nước thiết tha mong muốn có hòa bình để xây dựng lại quê hương đất nước. Tuy nhiên, mong muốn ấy chưa thực hiện được, vì thực dân Pháp ráp tâm âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày19/9/1945, Chính phủ Pháp cử một đội quân viễn chinh sang Việt Nam do tướng Lơ-cơ-léc làm chỉ huy, đồng thời cử Đô đốc Đác-giăng-li-ơ (D’Argenlieu) làm Cao ủy.

Tướng Lơ-cơ-léc ngay khi đến Việt Nam đã tuyên bố trắng trợn rằng Quân đội Pháp sẽ duy trì trật tự ở Sài Gòn và sẽ thành lập một “chính phủ Nam kỳ tự trị”. Rạng sáng ngày 23/9/1945, dưới sự giúp đỡ của quân đội Anh, thực dân Pháp đã cho hàng ngàn quân lính nổ súng tấn công, đánh chiếm Sài Gòn, chính thức mở ra cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.

Ngày 24/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm dốc sức ủng hộ kháng chiến của nhân dân Nam bộ. Ngày 26/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bảo Nam bộ, kêu gọi: “Nước ta vừa tranh quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm… Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam bộ… Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc đấu tranh của chúng ta là chính đáng”.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 9 năm thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, ra sức xây dựng, củng cố thực lực, quân và dân ta đã không ngừng phát triển thế tiến công, càng đánh càng mạnh, giành những thắng lợi to lớn. Năm 1954, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Về lý mà nói, cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta giành chính quyền từ tay Phát xít Nhật, Pháp lấy tư cách gì để trao trả độc lập cho Việt Nam, khi mà họ đã bị đánh bại. Pháp quay lại xâm lược nước ta khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chúng ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Như vậy, lấy lý do gì mà đám vong nô, dân chủ cuội Việt Tân dám xuyên tạc trắng trợn lịch sử Việt Nam.

D.X!

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG