Saturday, July 13, 2024

Ông Võ Văn Thưởng: Tuyệt đối tránh Hội là “cứ địa riêng” để bố trí “đàn em” thân tín

Trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội lần thứ XI, Hội Nhà báo Việt Nam, diễn ra ngày 31/12/2021, đồng chí nhấn mạnh:Hội Nhà báo cần tiếp tục bảo vệ sự lớn mạnh của báo chí nước nhà, tổ chức hội phải vững mạnh, khắc phục tư tưởng tổ chức Hội là “chốn hội hè”, nhàn hạ, ai làm cũng được… Cần tuyệt đối tránh, Hội là “cứ địa riêng” để bố trí “đàn em” thân tín”

Hội Nhà báo có vai trò to lớn trong thành công của báo chí cách mạng

Sáng 31/12, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đến dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Phát biểu tại đây, ông Võ Văn Thưởng cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân vui mừng trước sự trưởng thành của đội ngũ nhà báo khi đã từng bước nâng cao năng lực, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, sáng 31/12. Ảnh: Hoàng Thành.

Nội dung thông tin ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú, sinh động. Các nhà báo đã nỗ lực học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không quản khó khăn gian khổ, dũng cảm xông pha ở các “điểm nóng”, thực hiện tốt sứ mệnh người làm báo cách mạng.

Đội ngũ người làm báo không ngừng bảo vệ nền tảng của Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt; bảo vệ chủ quyền biển đảo; kịp thời đưa tin sự kiện nóng, thiên tai, bão lũ.

Nhiều bài báo mang tính phát hiện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan toả các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên từng lĩnh vực. Nhiều cơ quan báo chí, nhiều nhà báo tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng… góp phần phát hiện sai phạm, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, theo Thường trực Ban Bí thư, hai năm qua, trước thách thức của đại dịch Covid-19, hàng trăm nhà báo đã không ngại hiểm nguy trên tuyến đầu chống dịch để cổ vũ tấm gương cao đẹp của lực lượng bác sĩ, quân đội, công an… thành công đó, có vai trò to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Cần tuyệt đối tránh hội là "cứ địa riêng" để bố trí "đàn em" thân tín - Ảnh 2.
Quang cảnh Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Thành.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Phát huy tài năng, trí tuệ, năng lực sáng tạo, góp phần làm tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, hoạt động của Hội có chuyển biến tích cực, bộ máy được kiện toàn và có nhiều hoạt động nâng cao chất lượng hội viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hội viên vi phạm pháp luật; kiến nghị với Đảng và Nhà nước về cơ chế chính sách cho lực lượng báo chí.

Về công tác đào tạo nghiệp vụ, đạo đức báo chí cũng có chuyển biến tích cực; đa dạng hoá, nâng cao chất lượng, tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng với nhiều nội dung phong phú, đặc biệt nội dung về kỹ thuật số, làm báo đa phương tiện truyền thông hiện đại.

Bên cạnh thành tựu, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí và công tác của Hội Nhà báo trong thời gian qua.

Cụ thể, một số cấp hội, cơ quan báo chí chưa quan tâm công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cho hội viên. Một bộ phận người làm báo xa rời tôn chỉ mục đích, làm suy giảm vai trò, uy tín của báo chí, làm tổn thương danh dự những người làm báo chân chính. Một số tổ chức hội thiếu năng động sáng tạo, người đứng đầu thiếu nhiệt tình, hoạt động có lúc có nơi thiếu sức sống.

Ngoài ra, một bộ phận nhà báo thiếu tính chuyên nghiệp, chữ nghĩa vụng về, chưa đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Một số cơ quan báo chí và người làm báo chạy theo thị hiếu tầm thường, lợi ích cá nhân, sa đà vào thông tin mặt trái của xã hội, thiếu tính nhân văn, phản giáo dục. Công tác quản lý báo chí chưa theo kịp thực tiễn, nhiều cơ quan chủ quản buông lỏng quản lý, tôn chỉ mục đích bị xem nhẹ…

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Thành.

Báo chí cần tiếp tục đổi mới mình trở thành kênh thông tin kịp thời, chính xác, ảnh hưởng sâu rộng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc đang bước vào giai đoạn mới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn, báo chí phát triển vượt bậc, song báo chí truyền thống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt phải cạnh tranh với mạng xã hội. Bối cảnh trên đặt ra báo chí cách mạng Việt Nam nhiệm vụ nặng nề, báo chí cần tiếp tục đổi mới mình để trở thành kênh thông tin kịp thời, chính xác, ảnh hưởng sâu rộng.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư gợi mở các nhiệm vụ sắp tới như Hội cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình… tính chất nghề nghiệp không tách rời tính chất chính trị, xã hội. Nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, biến Hội thành “ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp”, “nơi kết nối, giao lưu, tin cậy, chia sẻ” của hội viên.

Hội cần tiếp tục bảo vệ sự lớn mạnh của báo chí nước nhà, tổ chức hội phải vững mạnh. Cần khắc phục tư tưởng tổ chức Hội là “chốn hội hè”, nhàn hạ, ai làm cũng được, dẫn đến dễ dãi trong lựa chọn cán bộ. Cần tuyệt đối tránh, Hội là “cứ địa riêng” để bố trí “đàn em” thân tín. “Mỗi cán bộ Hội Nhà báo phải thấy được công việc đang làm là vinh dự, trách nhiệm, là đang góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện tốt chức năng thông tin và định hướng dư luận xã hội”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung phương thức sáng tạo, phát huy dân chủ tăng cường kỷ cương. Kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng, quan tâm bảo về quyền lợi hợp pháp của các hội viên. Động viên người làm báo xuất sắc.

Mỗi cấp bộ hội, mỗi người làm báo, cơ quan báo chí hãy học và phải thấm nhuần những lời dạy của Bác đối với mình: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Trên cơ sở đó thực hiện tốt sứ mệnh người làm báo cách mạng, tuyên truyền tốt Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đề cao tính tư tưởng văn hoá, giáo dục trong từng sản phẩm báo chí. “Muốn vậy, đòi hỏi mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, không để tiêu cực chi phố không để tình cảm cá nhân lấn át, mấy đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí”, Thường trực Ban Bí thư nói và cho rằng, mỗi người làm báo cần không ngừng tự học, tự nghiên cứu để không ngừng phát triển.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và nhân dân, đội ngũ người làm báo hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng. Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, là ngôi nhà chung tập hợp người làm báo cả nước”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Minh Anh

Theo: Cánh cò

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG