Wednesday, June 19, 2024

Hãy thôi ngay thói “đạo đức giả”

Liên tục nói những cụm từ rất dễ nghe, nhiều người sẽ rất dễ lầm tưởng ho là những con người  yêu nước, lầm tưởng họ luôn hướng về cuội nguồn dân tộc. Nhưng khi tìm hiểu một chút thì bản chất thật sự của những kẻ này lại được phơi bày…

Thời gian gần đây, rất nhiều người đăng bài viết trong các trang, nhóm của các tổ chức như Việt Tân, VOA Tiếng Việt, Chân trời mới Media, rfa… nói về vấn đề Biển Đông, về Hoàng Sa, Trường Sa. Họ liên tục kêu gọi biểu tình, đấu tranh để đòi lại chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, những kẻ này còn cố tình nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam và cho rằng chúng ta không dám đấu tranh để đòi lại chủ quyền dân tộc…

Hãy thôi ngay thói “đạo đức giả”

Chỉ là một người công dân Việt Nam, không phải một quan chức nào đó. Nhưng khi nghe thấy luận điệu của những kẻ này đã khiến tôi cảm thấy thật tức cười. Được biết, các cá nhân và tổ chức này vốn là tập hợp rất nhiều kẻ có quan điểm thù địch, luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Khi Tổ quốc bị lâm nguy thì chúng chạy trốn, khi đất nước có giặc ngoại xâm thì chúng lại theo giặc, khi đất nước thanh bình thì chúng lại cố tình tìm mọi cách để “khấy động”, “bạo động”, thậm chí là khủng bố. Do vậy, khi chúng trải lòng hoặc nói, muốn đấu tranh hoặc chiến tranh để đòi lại chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, kỳ thực chúng chỉ “khua chiêng, gõ mõ”, “đạo đức giả” muốn kích động lòng dân trong và ngoài nước để làm những điều phi pháp, trái với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Hãy thôi ngay thói “đạo đức giả”

Chủ quyền quốc gia luôn luôn là điều rất thiêng liêng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chúng ta không bao giờ từ bỏ việc đòi lại chủ quyền của dân tộc. Nhưng bước đi, cách làm để đạt được mục đích của ta không thể lỗ mãng như cách mà những kẻ phản quốc đã bày cho. Những quan điểm, bước đi, theo quan điểm của Đảng đều hướng đến bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và giảm thiểu được những tổn thất cho dân, cho nước ở mức thấp nhất. Đại hội Đảng như tại Đại hội XIII của đã xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”[1]. “Xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong giải quyết các vấn đề về biên giới và trên biển, đề xuất kế hoạch tổng thể bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các hành động của nước ngoài vi phạm vùng biển, không để nước ngoài tạo cớ xảy ra xung đột, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”[2]

          Đòi lại biển, đảo đã mất cho Tổ quốc không thể tiến hành ngày một, ngày hai, đòi hỏi rất nhiều yếu tố và thời gian dài. Chúng ta phải luôn tin và ủng hộ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tránh bị kích động mắc vào âm mưu, thủ đoạn của những thế lực phản động.

BUTTRE – TRỊNH HƯNG

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1 Nxb CTQGST, Hà Nội, 2021, tr163

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. tr.57

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG