Tuesday, May 21, 2024

Phản bác những quan điểm sai trái về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

Hiện nay, dư luận trong xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, gần đây, trên một số trang mạng xã hội của các thế lực phản động, thù địch đã đăng tải nhiều tin, bài xuyên tạc, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Phản bác những quan điểm sai trái về phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

Đáng chú ý, chúng lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp chiến lược, rồi quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Chúng tung tin thất thiệt và xuyên tạc một cách trắng trợn việc “sắp xếp nhân sự” theo hướng “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng bè phái”, “cục bộ lợi ích nhóm”, với tham vọng từng bước làm mất uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

Đó là những quan điểm sai trái, thù địch, là sự tiếp tục của âm mưu phá hoại, xuyên tạc quan điểm, nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng một cách toàn diện từ quy trình công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong phát biểu kết luận phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (12/01/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Qua 10 năm, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhận thức ngày càng sâu, quyết tâm ngày càng cao hơn, cách làm ngày càng bài bản, lớp lang hơn, số lượng vụ án đưa ra xử lý ngày càng nhiều trên hầu hết các lĩnh vực, trên cả các địa phương. Đồng thời, “công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, ngăn ngừa là chính” [1].

Thực tiễn không thể phủ nhận, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã thật sự là lực lượng nòng cốt, kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả.  Đó vừa là bằng chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, vừa khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh vạch trần, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc; qua đó tiếp tục khẳng định các quan điểm đúng đắn, khoa học của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN. PHA

[1] [https://baochinhphu.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-co-buoc-tien-moi-102230112165009255.htm

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG