Thursday, June 13, 2024

Nhận thức ấu trĩ của Việt Tân

Thực chất những chiêu trò này của vịt Tân đã không có gì mới mẻ nhưng hàng ngày cứ đưa ra những nhận định, luận điệu xuyên tạc, chiêu trò này là phủ nhận thành quả, và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sâu sa hơn nữa là làm lung lay ý chí và niềm tin của nhân dân vào công cuộc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng làm trong sạch trong đảng ta.

Gần đây trang Việt Tân có đăng bài (chương trình “học theo tấm gương bác”, chẳng giúp ích gì cho xã hội mà làm băng hoại cả xã hội?) không ngoài nhằm mục đích nói xấu, hạ thấp, xem nhẹ phong trào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức ấu trĩ của Việt Tân

Thực chất những chiêu trò này của vịt Tân đã không có gì mới mẻ nhưng hàng ngày cứ đưa ra những nhận định, luận điệu xuyên tạc, chiêu trò này là phủ nhận thành quả, và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sâu sa hơn nữa là làm lung lay ý chí và niềm tin của nhân dân vào công cuộc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng làm trong sạch trong đảng ta.

Trước tiên mọi người cần có nhận thức đúng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trước đây chống tham nhũng lãng phí chủ yếu chỉ tập trung vào các hành vi: tham ô, chiếm đoạt, nhận hối lộ, đưa hối lộ, làm thất thoát tài sản nhà nước. Nay không chỉ trong khu vực nhà nước mà còn mở rộng ra cả khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt, không chỉ phòng chống tham nhũng lãng phí mà còn gắn phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực, trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Bởi nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

Nhận thức đúng về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, sức sống trường tồn không những được Nhân dân Việt Nam mà Nhân dân thế giới thừa nhận bởi những đóng góp to lớn đối với sự phát triển dân tộc và nhân loại. Những giá trị ấy của Người đối với dân tộc và thời đại mãi mãi vẫn còn soi sáng cho các thế hệ hôm nay để cán bộ, đảng viên và người dân thường xuyên học tập và noi theo. Thực tế thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Vì vậy mọi người cần có nhận thức đúng và cảnh giác cao với các chiêu trò đưa hình ảnh và gắn những thông tin đánh lừa bản chất, không ngoài mục đích nhằm làm giảm uy tín, lòng tin của mọi người vào công cuộc đổi mới xây dựng đất nước giàu đẹp của nhân dân ta. Mọi người cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa học tập những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở nhận thức đúng các giá trị mang tính bền vững của di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhận thức được sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho mỗi người cái căn cốt, gốc rễ, nền móng để hình thành bản lĩnh, đủ sức đề kháng, chống lại sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập quốc tế và sự lan truyền có hại của sự suy thoái, tha hoá đạo đức trong đời sống hiện nay.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tạo lập môi trường để trong đó làm lành mạnh hoá quan hệ xã hội mang tình người, để mỗi người dễ trở thành người tốt, không thể trở thành người xấu.

THẮNG. NGỌC

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG