Wednesday, May 22, 2024

Không được hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng

Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhiều biện pháp ổn định và phát triển đất nước…Với luận điệu này chúng nhằm hạ thấp uy tín, bản lĩnh cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân…

Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự…Đặc biệt gần đây trên trang Chân trời Mới Media cũng với thủ đoạn xuyên tạc, chống phá bọn chúng đưa ra nội dung “Không sợ tiếng súng, chỉ sợ tiếng nói. Đảng tà quyền cộng sản có lẽ đã sắp đến hồi cáo chung sụp đổ. Hàng loạt tiếng nói bất đồng chính kiến bị bắt giữ chỉ trong một thời gian ngắn. Hô hào đánh Pháp đuổi Mỹ, vậy mà lại run sợ với tiếng nói của những người dân thiện lương…”. Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, gây mất ổng định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhiều biện pháp ổn định và phát triển đất nước…Với luận điệu này chúng nhằm hạ thấp uy tín, bản lĩnh cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân…  mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Không được hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng

Từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Vận mệnh của Đảng gắn liền với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và quần chúng nhân dân là nguồn gốc sức mạnh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hơn 90 năm qua với bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức cao đẹp của một Đảng cách mạng cầm quyền dày dạn kinh nghiệm, luôn biết tự đổi mới, tự chỉnh đốn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vươn lên giành nhiều thắng lợi mới. Đường lối đổi mới của Đảng xa lạ với những gì mà kẻ thù lâu nay vẫn ra sức tuyên truyền xuyên tạc, cho rằng con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta là “sản phẩm ngoại nhập, không có tương lai”, hoặc “Không sợ tiếng súng, chỉ sợ tiếng nói. Đảng hô hào đánh Pháp đuổi Mỹ, vậy mà lại run sợ với tiếng nói của những người dân thiện lương…”. Tất cả những luận điệu đó đều bị bác bỏ bởi những thắng lợi của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ta mấy chục năm qua.

Do đó, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên. Để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả, trước hết mỗi chúng ta, tiên phong là các cán bộ đảng viên cần luôn đề cao cảnh giác, nhận diện rõ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động lôi kéo hoạt động chống đối, khủng bố phá hoại của các thế lực thù địch phản động, nhất là trên không gian mạng. Nhận thức rõ đâu là thông tin xây dựng, đâu là âm mưu phá hoại của kẻ địch. Khi đọc thông tin trên các trang mạng xã hội, chúng ta phải nhận biết thông tin đúng, sai, hết sức cảnh tỉnh với những lời lẽ bịa đặt của bọn phản động. Chúng ta không được bình luận, chia sẻ bởi những hành động đó sẽ cổ suý và tiếp tay cho bọ phản động.

Nhận biết những thủ đoạn nói trên, chúng ta phải luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền cho mọi người thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo các tổ chức phản động. Nếu phát hiện những hoạt động có biểu hiện nghi vấn của những tổ chức, cá nhân thì có biện pháp báo ngay với cơ quan chức năng để kip thời ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật./.

QUANG VIỆT

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG