Wednesday, May 22, 2024

Vạch trần những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua kẻ thù luôn lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị...Đây là những chiêu bài không mới nhưng rất nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, chính trị – xã hội của đất nước, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn luôn là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…

Vạch trần những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta

ảnh: internet

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã dùng nhiều thủ đoạn, phương thức để tiến hành hoạt động ly khai, đòi tự trị dân tộc chống phá nước ta. Các tổ chức phản động như Việt Tân, Quỹ người Thượng, Khối 8406… triệt để lợi dụng các vấn đề trong việc thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo phức tạp, giải quyết các “điểm nóng” tại các địa phương như:, Hà Tĩnh, Nghệ an, Quảng Bình… để tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước ta; tham gia biểu tình, bạo loạn, phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các tổ chức phản động trong và ngoài nước ra sức xây dựng các tổ chức phản động ở vùng dân tộc thiểu số hoặc lập ra một số hình thức “tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số như: “Tin lành Đề ga” ở Tây Nguyên để hình thành “Nhà nước Đề ga độc lập”; lợi dụng “Tin lành của người Mông” để thành lập “Nhà nước Mông” ở Tây Bắc; lợi dụng “Phật giáo Nam Tông Khmer” để thành lập “Vương quốc Chăm Pa” ở vùng dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ, “Nhà nước Khmer Kampuchea Krom” ở Tây Nam Bộ… Chúng tập trung mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín; đối tượng cầm đầu, cốt cán các “tà đạo, đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” trong vùng dân tộc thiểu số…Đặc biệt triệt để lợi dụng chiêu bài “đấu tranh đòi quyền lợi cho người dân tộc thiểu số, đòi ly khai, tự trị” để thu hút, lôi kéo người tham gia tổ chức phản động ở trong nước. Ở bên ngoài, các thế lực thù địch xây dựng, phát triển lực lượng chống đối; nuôi dưỡng, hậu thuẫn, tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện kỹ năng hoạt động và chỉ đạo số này móc nối, tác động, xâm nhập về nước hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nhằm gây áp lực chống phá cách mạng nước ta.

Bên cạnh đó, núp dưới chiêu bài hoạt động “nhân đạo”, “từ thiện” của các tổ chức phi chính phủ để lôi kéo, kích động người dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa chống phá Nhà nước ta.

Đây là một thủ đoạn mới hết sức tinh vi mà các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng để tác động, mua chuộc đồng bào dân tộc thiểu số; dùng tôn giáo, giáo lý để điều khiển và khống chế người dân tộc thiểu số, chi phối các địa bàn; qua đó hòng kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia hoạt động biểu tình, bạo loạn đòi ly khai, tự trị, thành lập “nhà nước riêng”; gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thông qua hoạt động “nhân đạo”, “từ thiện”, kẻ địch còn tìm cách thâm nhập vào các địa bàn chiến lược, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa để thu thập tình hình, cung cấp cho các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài báo cáo bịa đặt, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức truyền đạo trái pháp luật, đội lốt tôn giáo hoạt động chính trị, móc nối xây dựng cơ sở. Đi cùng với việc truyền bá các tà đạo, phát triển cái gọi là “hiện tượng tôn giáo mới”; chúng khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa duy trì tập tục lạc hậu, từng bước làm băng hoại đạo đức, bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng còn tận dụng thế mạnh các phương tiện thông tin đại chúng trong đó tập trung sử dụng internet, đài phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc; in ấn tài liệu, phát tán văn hóa phẩm, đặc biệt là sử dụng phương pháp tuyên truyền miệng để kích động hoạt động của đồng bào dân tộc ly khai, đòi tự trị dân tộc.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta không ngừng được cải thiện, nâng lên, các quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được bảo đảm. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề dân tộc trong thời gian qua còn có những hạn chế nhất định. Lợi dụng vào những hạn chế này các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ly khai, đòi tự trị dân tộc tại các vùng dân tộc thiểu số hòng “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Do vậy, để xây dựng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động ly khai, đòi tự trị dân tộc của các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động này. Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề này để chống phá nước ta.

Đặc biệt, phải quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân thực sự vững chắc. Tập trung giải quyết triệt để, kịp thời các “điểm nóng”, các mâu thuẫn, khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ thù lợi dụng các vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam.

TUẤN QUÂN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG