Thursday, June 13, 2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những yếu tố để chiến thắng “kẻ thù vô hình -Covid-19”

Trong phát biểu tại hội nghị Chính phủ và các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những yếu tố để chiến thắng “kẻ thù vô hình -Covid-19”.

Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra sáng nay (5/1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng - Ảnh 1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh VGP

Nhìn lại năm 2021, Tổng Bí thư đã điểm qua những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để hội nghị tập trung phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đề cập đế phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến 5 nhóm vấn đề lớn.

Cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp.

Tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 đã được ban hành để sớm thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, gắn với thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế…

Tổng Bí thư lưu ý, cần phải quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hoá hài hoà và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn…

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ…

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng - Ảnh 2.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 5/1. Ảnh VGP

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ Trung ương đến địa phương.

Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

“Phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, quyết định của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm”, Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong 2 năm 2020 – 2021 vừa qua và năm 2022 – 2023 tới đây, cùng với toàn thế giới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt với “Kẻ thù vô hình – Covid-19” như tên của cuốn sách của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch vừa mới phát hành với tinh thần chống dịch như chống giặc.

“Kẻ thù vô hình – Covid-19” là hết sức nguy hiểm, nó không chỉ cướp đi sinh mạng của con người mà còn có thể huỷ hoại nhiều thành quả mà nhân loại và nhân dân ta đã dày công vun đắp.

“Để có thể chiến thắng “Kẻ thù vô hình – Covid-19″ hết sức nguy hiểm và tàn ác này, giữ gìn, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trước hết là mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, tôi đề nghị chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa;

Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả rồi thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa;

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn vừa qua, tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa.

Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ngọc Hoa

Theo: Cánh cò

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG