Sunday, June 23, 2024

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP VÀ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hoa sữa

Hôm nay, ngày 03/02/2021, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 tuổi. Dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt 91 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân đứng lên đánh đuổi thực dân đế quốc ra khỏi lãnh thổ, thống nhất đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP VÀ KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa – xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi.

Những thành tựu qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước đã tạo đà cho sự phát triển trong những năm tiếp theo; đồng thời cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (đạt khoảng 6%), là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô vẫn ổn định khá vững chắc; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh tăng mạnh. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên một bước. Xã hội cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao (tỉ lệ hộ nghèo từ 58% (năm 1993), 9,88% (năm 2016) giảm xuống còn dưới 3% vào năm 2020). Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam… có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi trội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng năm nay đặc biệt thêm khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thành công của Đại hội XIII thể hiện ở 3 điểm sau:

Thứ nhất, công tác tổ chức văn kiện, xây dựng các báo cáo nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới; kiểm điểm, tổng kết 5 năm vừa qua; báo cáo chính trị, kinh tế-xã hội…

Công tác văn kiện được làm suốt từ năm 2018, sửa đi, sửa lại, tính ra là 80 lần, có lấy ý kiến các cấp, các ngành, các cơ quan, đăng toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến từ đại hội các cấp để bổ sung và hoàn thiện văn kiện trình Đại hội. Khi ra Đại hội, có báo cáo tổng hợp chung về các văn kiện trình, bao gồm tóm tắt tất cả các nội dung lớn trình Đại hội, đây là một cách làm mới. Văn kiện trình Đại hội là sản phẩm kết kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Thứ hai, công tác nhân sự cũng được làm từ rất sớm, từ năm 2018; làm rất kỹ lưỡng, rất chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, từng việc, từ dễ đến khó, rộng đến hẹp. Chuẩn bị nhân sự dự kiến Ban Chấp hành Trung ương được làm kỹ lưỡng, từng bước, lấy ý kiến của các cơ quan.

Thứ ba, về công tác tổ chức phục vụ Đại hội, được tổ chức rất tốt, rất chu đáo, cẩn thận, nơi ăn, chỗ ở, bảo đảm phương tiện đi lại để thuận lợi cho các đại biểu; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, nhất là trong dịp dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp; làm tốt công tác tổ chức, phục vụ cũng là để đề phòng tình trạng gặp gỡ nhau, ăn uống, xin phiếu bầu…

Đặc biệt, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất cao của đông đảo quần chúng nhân dân. Việc lựa chọn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia lãnh đạo Đảng là lựa chọn chuẩn xác của những đảng viên, dựa trên cách nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện về khả năng lãnh đạo cũng như uy tín với Nhân dân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Có thể nói rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực sự là Đại hội của ý Đảng, lòng dân.

Trong không khí phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc./.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG