Cuộc đàm phán quan trọng về Vịnh Bắc Bộ và biển Đông

0
13

và Trung Quốc tổ chức đàm phán vòng XIV Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, và vòng XI Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên .

Ngày 7-1, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức đàm phán trực tuyến vòng XIV Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, và vòng XI Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam – Trung Quốc.

Hình ảnh minh họa

Trưởng nhóm công tác phía Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Thắng – vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trưởng nhóm công tác phía Trung Quốc là ông Dương Nhân Hỏa – đại diện các vấn đề biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng, hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của hai nhóm công tác; nhất trí căn cứ lộ trình đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông đạt tiến triển tích cực theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 mà hai nước đều là thành viên”, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc các nhận thức chung của cấp cao hai Đảng, hai nước về việc thỏa đáng vấn đề trên biển và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, bất đồng, không có các làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, giữ gìn , ổn định trên biển.

Hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức đàm phán vòng XV Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng XII Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam – Trung Quốc vào thời điểm phù hợp do hai bên thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Nguồn: Báo Hải quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here