THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT

0
27

 

Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập ngày 15/1/2020.
Để phục vụ công tác phòng chống tại các địa bàn phức
tạp, Bộ thành lập đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh để huấn luyện và sử
dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật
tự trong tình hình mới.
THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT

 

THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT

 

THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT
Phát biểu tại lễ ra mắt, QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có thêm một đơn vị tác chiến mới trên mặt trận xung kích là đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh.

 

Theo Chủ tịch QH thời gian qua, lực lượng Cảnh sát nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng đã đóng vai trò quan trọng thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn .
Tuy nhiên, trước sự manh động, phức tạp của tội phạm cũng như tình trạng bạo loạn, chống người thi hành công vụ diễn ra trong thời gian gần đây, đòi hỏi tổ chức Cảnh sát cơ động cần phải được hoàn thiện hơn nữa nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trước tình hình đó, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã và thành lập đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh nhằm từng bước tăng cường năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát cơ động.
“Đây là một lĩnh vực mới, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như kỹ năng trong công tác huấn luyện nghiệp vụ, bên cạnh đó thì cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với lực lượng này còn hạn chế, nhưng với sự quyết tâm của Bộ Công an, của Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.
Chủ tịch QH bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày 46 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát cơ động, đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Chủ tịch QH lưu ý việc chủ động nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động, trong đó có khối kỵ binh nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng này.
Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, doanh trại; xây dựng , tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn cán bộ, chiến sỹ và chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cần làm tốt công tác rèn quân, đoàn kết, xây dựng lực lượng có kỷ cương, , trình độ huấn luyện, sử dụng ngựa có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào; phối hợp với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới.

 

THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT

 

THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT

 

THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT
THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHỨNG KIẾN ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG KỴ BINH RA MẮT

Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ tịch UB Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn CSCĐ kỵ binh

Nguồn: Vietnamnet

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here