Nạn tống tiền ở Guatemala

0
8

Theo Giám đốc GAM Mario Polanco thì những người bị sát hại là những người từ chối nghe những cuộc điện thoại mà bọn gọi đến (để tống ) hoặc từ chối nộp cho chúng, những món phải nộp (hằng tuần) dao động trong khoảng từ 25 USD đến 1.290 USD.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here