Đối thoại về thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp

0
5

– Ngày 30-6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh .

Đối thoại về thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư phápCác tham dự tại hội nghị

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là các TTHC liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác truyền thông, công bố, công khai đầy đủ TTHC tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của sở, Sở Tư pháp còn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của .

Đồng thời, sở cũng đã xiết chặt , kỷ cương hành chính, nâng cao của công chức, viên chức, nhất là cán bộ trực tiếp thụ lý, giải quyết , TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đề cao của người đứng đầu trong giải quyết TTHC.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều tham luận liên quan đến các nội dung, gồm: Những kết quả đạt được trong việc công bố, công khai, rà soát đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực tư pháp thời gian vừa qua, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần hoàn thiện; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực công chứng, một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần hoàn thiện; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đấu giá tài sản…

Hội nghị này chính là một hoạt động nằm trong Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 của Bộ Tư pháp.

Văn Minh

Nguồn: Báo Quảng Bình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here