86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn của QH

0
24

86 học viên tham dự phiên chất vấn của Quốc hội diễn ra từ 6-8/11.

Sáng 6/11, phát biểu khai mạc phiên chất vấn, QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng với sự tham dự của 86 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Đây là lớp thứ 3 và thứ 4 được khai giảng gồm 86 học viên. Đây đều là những cán bộ được quy hoạch ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 13; trong đó có cán bộ được quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị – ở Trung ương giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn của QH

86 cán bộ được quy hoạch ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa 13 dự phiên chất vấn của QH

Chương trình học của lớp bồi dưỡng kéo dài trong 2,5 tháng, gồm 6 học phần và 1 tuần thực tế tại địa phương. Toàn bộ học viên tham dự phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8 QH khóa 14 diễn ra từ 6-8/11.

Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho các học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác, về một số kỹ năng , , nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề , chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực , quản lý.

86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn của QH

Học viên là những cán bộ lãnh đạo, tiêu biểu về mọi mặt, đang tràn đầy ý chí học tập, phấn đấu vươn lên

86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dự phiên chất vấn của QH

Đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng , tác phong, của người cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thu Hằng – Ảnh: Minh Anh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here