Bản chất hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

0
525

Hội thánh của Đức Chúa Trời” có nguồn gốc từ Hàn Quốc, do Ahn Sahng sáng lập năm 1964. Giáo lý của tổ chức này có một số nội dung mạng tính chất tà giáo, không đúng với kinh thánh. “Hội thánh của Đức Chúa Trời” tuyên truyền phát triển vào Việt Nam từ năm 2001 do một số giáo sỹ Hàn Quốc và một số công dân Việt Nam sau khi tham gia xuất khẩu lao động, học tập tại Hàn Quốc trở về. Hiện nay, tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời” đang tích cực tuyền truyền để được nhiều người theo. Hoạt động của tổ chức này đang gây phức tạp về ANTT và phản ứng của các hệ phái Tin lành khác. Hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”  đã gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội, trong lĩnh vực tôn giáo, có dấu hiệu vi phạm tội hành nghề mê tín dị đoan, tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.Bản chất hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

Cần hiểu rõ bản chất của cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”

Thứ nhất: tên gọi, các tự xưng, tự đặt tên là “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hay “Đức Chúa Trời mẹ”.

Thứ hai: Đây không phải là tôn giáo hay tín ngưỡng được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Thứ ba, có thể nhận biết một số vấn đề như sau:

– Các đối tượng cầm đầu đi tuyên truyền không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào về tôn giáo, thần học.

– Các tuyền truyền không rõ nguồn gốc, không phải do cá nhân, pháp nhân có tư cách ấn hành, . Nhiều tài liệu chỉ là sự góp nhặt từ một số nhân vật để nhằm thuyết phục người nghe, chúng lừa đảo bằng cách gắn với sự thật hiển nhiên của Thế giới như thiên tai, dịch bệnh…để tác động vào lo lắng, bế tắc của những người cả tin.

– Người mà các đối tượng thường hướng đến để truyên truyền là những người hiền lành, chất phát, dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc..

– Nội dung tuyên truyền , phản “chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình…”, nôi dung không phù hợp với văn minh của nhân loại như “có một đấng tiên tri ở nước ngoài về xem và nói về đúng 100%”, “không làm mà vẫn có ăn”. Trong khi đó vẫn phải nhờ sự đóng góp 1/10 thu nhập của người khác để sống. Mặt khác chúng yêu cầu thành viên đều phải có đi tuyền giáo cho người khác (kết trái) thực chất là lôi kéo người khác để góp tiền cho chúng.

Có thể nói những người bị lôi kéo tin theo họ là nạn nhân trước mắt mà họ chưa nhận ra được. Nạn nhân vì mất thời gian, tiền của, tin theo cái hư vô không khoa học, không thực tế ảnh hưởng đến công việc, học tập, mâu thuẫn gia đình… Họ tin vào một nhóm người không đại diện cho một tổ chức, cá nhân tôn giáo đúng.

Trung Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here