12 trường hợp sử dụng văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của đại học Đông Đô bị hủy kết quả

0
20

Sau khi rà soát Học viện thống kê được 12 trường hợp đang làm tiến sĩ, thạc sĩ tại học viện có sử dụng văn bằng 2 của trường ĐH Đông Đô.

của học viện cho biết đã cung cấp của các học viên cho cơ quan , báo cho học viên biết. Sau khi có văn bản chính thức của cơ quan điều tra, hội đồng của học viện đã xem xét và có với từng trường hợp cụ thể, có và báo cáo.

Lãnh đạo Học viện cũng thông tin đã làm việc với 11 người đang làm tiến sĩ và 1 người làm thạc sĩ tại học viện có sử dụng văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của trường ĐH Đông Đô để đủ điều kiện đầu vào thạc sĩ, sinh tại Học viện.

Sau khi xem xét sự việc, Học viện đã đưa ra quyết định thu lại bằng, hủy hết các kết quả liên quan đối với người học sử dụng văn bằng giả của trường ĐH Đông Đô. Tuy nhiên, trước khi Học viện ra quyết định hủy kết quả học tập liên quan với những cá nhân sử dụng văn bằng 2 của trường ĐH Đông Đô, thì nhiều người đã tự nguyện có đơn xin rút không làm nghiên cứu sinh tại Học viện. Nhưng theo quy định, dù đã tình nguyện không làm nghiên cứu sinh thì Học viện vẫn phải có quyết định xử lý bằng việc hủy toàn bộ kết quả.

Còn tại ĐH Quốc gia Hà Nội, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết ngay sau khi đưa tin về vụ việc văn bằng 2 trường ĐH Đông Đô, để ngăn chặn việc sử dụng văn bằng này, ĐH Quốc gia Hà Nội đã có văn bản số 2477/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/8/2019 chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở đào tạo của ĐH rà soát toàn bộ văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của người học đã tốt nghiệp từ 2016 (trong vòng 3 năm trước) đến nay (2019) và lập danh sách những người học đã sử dụng văn bằng 2 của ĐH Đông Đô; đồng thời dừng việc sử dụng văn bằng 2 ngoại ngữ Anh do trường ĐH Đông Đô cấp trong tuyển sinh đầu vào cũng như xét chuẩn đầu ra ngay từ tháng 8/2019.

Chính nhờ có chỉ đạo kiên quyết, kịp thời đó, các cơ sở đào tạo đã phát hiện 3 nghiên cứu sinh, trong đó có 2 trường hợp dùng để xét đầu vào và 1 để xét đầu ra ngay từ sớm (2019), nhà trường đã loại văn bằng đó khỏi hồ sơ và người học cũng đã kịp thi lại để lấy chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ.

Mới đây Bộ đề nghị các cá nhân đã được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng không đúng quy định liên hệ với cơ quan an ninh điều tra để trình báo, làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Nghiêm Huê (Tienphong)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here