Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

0
5

 

(QBĐT) – Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 30/QCPH-TTHĐND-BTTUBMTTQVN, ngày 26-4-2018 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh giai đoạn 2018 – 2021; Kế hoạch tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

Thời gian, địa điểm, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII

Baoquangbinh.vn

Nguồn: Báo Quảng Bình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here