CÔNG TÁC CÁN BỘ PHẢI LÀ KHÂU THEN CHỐT CỦA NHIỆM VỤ THEN CHỐT

0
14

 

Hoa sữa

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng , nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

CÔNG TÁC CÁN BỘ PHẢI LÀ KHÂU THEN CHỐT CỦA NHIỆM VỤ THEN CHỐT

 

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội này là số một, là vấn đề then chốt, dù rất khó nhưng cũng phải làm và làm một cách , công khai minh bạch để chọn ra những cán bộ tốt lãnh đạo nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
“Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Do đó,
công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và , ngang tầm nhiệm vụ; phát huy nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.
Chúng ta cần hiểu rằng: chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.
Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.
Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện công cuộc xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Theo như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:“Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung
bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.
Có được thành quả như trên không thể không kể đến công sức đóng góp của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây là những chủ thể hoạch định đường lối, chính sách phát triển đúng đắn để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tuy nhiên, trước thềm Đại hội 13 của Đảng, các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội, có tư
tưởng bất mãn đang đẩy mạnh hoạt động , tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt về công tác chuẩn bị Đại hội; đặc biệt là xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng.
Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là các trang , chúng ra sức thổi phồng, bóp méo, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Đặc biệt chún còn suy diễn công tác cán bộ theo kiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”. Đồng thời, lợi dụng công cuộc phòng để quy chụp đó
là việc “ nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “thủ tiêu đối phương” trước Đại hội 13.
Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò nằm trong âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị trước thềm Đại hội.
Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, với một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu và cách làm cẩn trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu ra được những người cán bộ thực sự có tâm, có tầm, có đức, có tài để lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra trong bài viết:
“- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. – Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập
Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

– Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here