VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN

3
35

 – Vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chính quyền đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019 bất chấp Hiến pháp quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Theo đó, trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố vào sáng ngày 10/6/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính quyền Việt Nam tìm cách đàn áp tự do tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, dưới nhiều hình thức. Đó là sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Đây là những nhận định chủ quan, duy ý chí, cho thấy cái nhìn phiến diện của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam.

VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN

Đài RFA xuyên tạc, vu cáo tự do tôn giáo tại Việt Nam

Chúng ta đều biết rằng chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt việc thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được bảo đảm với hàng nghìn lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm.
Bên cạnh đó, thực tiễn lịch sử chứng minh Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay sau khi giành được chính quyền nhân dân, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những vấn đề có tính nguyên tắc trong chính sách tôn giáo của Việt Nam là: Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Điều 10 Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng”.
Đến Hiến pháp 1959, tại Điều 26 đã quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo: “Công dân
nước Việt Nam cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.
Tại Điều 68, Hiến pháp 1980 một lần nữa khẳng định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm
trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
Điều 24, Hiến pháp 2013 đã khẳng định:
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo
nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn
giáo để pháp luật.
Để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn
giáo, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18
tháng 11 năm 2016. Trong đó, quy định cụ thể về của Nhà nước trong
việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:
Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm
để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị , tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn
giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng
đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân.
3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín
ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, Đảng và Nhà nước Việt
Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của bà con giáo dân. Theo đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – , nâng cao đời sống nhân dân, tập trung giải quyết vấn đề an sinh , phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào. Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động , xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.

Hiện nay, 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số; gần 53 ngàn chức sắc, 134 ngàn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. Việt Nam có đời sống sinh hoạt tôn giáo phong phú với hơn 8000 lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm. Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Việt Nam đã đăng cai tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế lớn như Kỷ niệm 500 năm Cải chánh Tin Lành (2017) và lần thứ 3 tổ chức Đại Lễ
Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak (2019).

Từ những điều trên cho chúng ta thấy rằng luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng,
tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Đây cũng chỉ là những luận điệu đã lỗi thời và không thể “gây khó” cho Việt Nam trên con đường xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh.

 

3 BÌNH LUẬN

  1. Tin tưởng rằng Việt Nam luôn có hệ thống chính sách pháp luật cực kỳ công bằng và bình đẳng, đặc biệt ưu ái với những tôn giáo được pháp luật công nhận trong đó có đạo giáo. Còn nếu như đã không được công nhận thì chắc chắn đạo đó có vấn đề, ví dụ như chuyện công nhận Pháp Luân Công là một thể loại đạo được pháp luật bảo vệ là điều không bao giờ. Yêu cầu các tổ chức nước ngoài ngưng vu khống chính quyền Việt Nam

  2. Không biết là mấy tổ chức nước ngoài này lấy phí duy trì rốt cuộc cũng chỉ để thể hiện cái sự khó chịu với chế độ nhà nước của mình rồi viết ra những bài báo hết sức là mang tính chủ quan đến từ phía họ mà không dựa trên tình hình ở Việt Nam thực sự hiện nay. Chả biết đến bao giờ bọn họ mới ngưng vu khống và xuyên tạc về tình hình của Việt Nam nữa

  3. Có vẻ như các tổ chức này muốn lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm công kích gây áp lực cho phía chính quyền Việt Nam, điều này thực sự có thể gây nguy cơ thúc đẩy sự hoạt động của các tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống chính trị của nhà nước Việt Nam. Tin tưởng Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn thực hiện tốt vai trò , trách nghiệm của mình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here