RISE – F1 CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN

0
6

Sau khi “Việt Tân” bị Bộ Công an công bố là tổ chức khủng bố các hoạt động của tổ chức này bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, tổ chức này đã có những phương hướng mới trong hoạt động nhằm “hợp thức hóa” các hoạt động của mình như việc một số cầm đầu, cốt cán trong tổ chức đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức để thực hiện các dự án riêng.

Ngày 02.03.2020, ba thành viên cốt cán của “Việt Tân” gồm Trinnitry Phạm Hồng Thuận, Angelina Trang Huỳnh và Nguyễn Quốc Trinh “công khai” xin ra khỏi tổ chức “Việt Tân”, tuyên bố thành lập cái gọi là tổ chức “RISE” với khẩu hiệu hoạt động là “RISE: Thay đổi trong tầm tay” được đăng ký dưới danh nghĩa tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường, thành lập tại Mỹ.

1. Ý đồ và mục đích của RISE

– Ý đồ của RISE là sử dụng vỏ bọc tổ chức phi chính phủ (NGO), độc lập với “Việt Tân” nhằm thúc đẩy hoạt động lợi dụng các vấn đề “xã hội dân sự” , “dân sinh”, “dân quyền” để thu hút sự chú ý của người dân, qua đó từng bước tập hợp lực lượng, hoạt động chống Đảng và Nhà nước. Dưới vỏ bọc của NGO, tổ chức dân sinh này sẽ hoạt động như một tổ chức độc lập, hoạt động đơn thuần về dân sự, không liên quan đến hoạt động mang tính chính trị của “Việt Tân”.

– RISE xác định mục tiêu hoạt động là xây dựng phong trào và hình thành các nhóm xã hội dân sự trong lĩnh vực dân sinh, thúc đấy sáng kiến xã hội thông qua hỗ trợ kiến thức, tài chính; hình thành một số nhóm cộng đồng hoạt động độc lập nhằm thúc đấy các hoạt động xã hội dân sự
vì môi trường và sức khỏe tại Việt Nam. Đồng thời sử dụng danh nghĩa của tổ
chức NGO hoạt động trong các lĩnh vực “dân sinh”, “dân quyền”, đặt trọng tâm
vào Việt Nam nhằm vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người
dân (môi trường, dịch bệnh…) với mục đích là để tập hợp lực lượng, lồng ghép
các hoạt động chống phá Nhà nước ta.

2. Các hoạt động của RISE

– RISE sẽ cung cấp các khóa huấn luyện ngắn
hạn và dài hạn cho các cá nhân và “nhóm xã hội dân sự” tại Việt Nam hoặc có
hoạt động phục vụ cộng đồng trong các vấn đề xã hội và môi trường sống. Thông
qua “Trung tâm thực nghiệm”, RISE tài trợ, kết nối chuyên gia từ các nước để hỗ
trợ cho số cá nhân, “nhóm xã hội dân sự” đã được RISE đào tạo triển khai các dự
án, phong trào, hoạt động “giúp ích cho xã hội” tại Việt Nam. Cùng với đó, hợp
tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước triển khai các dự án RISE.

– RISE đồng thời triển khai 2 chương trình
gồm chương trình huấn luyện RISE 360, đào tạo các kỹ năng “xây dựng phong trào,
tác động , đối phó rủi ro” từ chính quyền và , các quyền về môi
trường. Chương trình thực nghiệm RISE huấn luyện về kỹ năng mềm, xây dựng dự án
và thực nghiệm các nội dung đã được đào tạo từ Chương trình huấn luyện RISE 360
độ.

– Bên cạnh đo các đối tượng móc nối, các đối tượng
hầu hết đều là ngoại vi của tổ chức Việt Tân, trong đó có VOICE. Có thể kể đến
các trường hợp như Nguyễn Mạnh Hùng, Cựu phó ban Việt Ngữ đài BBC, cộng tác
viên đài VOA; Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ Trúc Hồ, phát ngôn đài SBTN). RISE
đang xúc tiến lập Văn phòng tại Singarpore và móc nối, lôi kéo số đối tượng trốn
truy nã như Thái Văn Dung, Lê Văn Sơn…, tham gia.

Với những hoạt động trên, “Việt Tân” âm mưu
đẩy mạnh tập hợp lực lượng móc nối với các nhóm xã hội dân sự trong nước; tăng
cường đưa lực lượng, phương tiện về địa bàn kề cận, triển khai các kế hoạch
chống phá trong nước, thêm nguồn tài trợ cho hoạt động thúc đẩy xã hội
dân sự tại Việt Nam. Đây là một trong những cách thức mà Việt Tân sử dụng nhằm
đẩy mạnh các hoạt động dưới danh nghĩa hợp pháp nhằm chống phá Việt Nam, thúc
đẩy việc xây dựng cơ sở, ngọn cờ trong nước nhằm thực hiện âm mưu chuyển hóa từ
bên trong, “nội công ngoại kích” nhằm mục đích cuối cùng là lật đổ sự
của Đảng Cộng sản, hiện thực hóa mưu đồ của các thế lực thù địch nước ngoài đang
chống lưng cho tổ chức này hoạt động./.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here