Tăng cường đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phạm tội

0
16

Thời gian qua, hoạt động chính trị trên không gian mạng nhằm vào Việt Nam ngày càng nguy hiểm, khó lường với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các tổ chức lưu vong và số đối tượng chống đối trong nước cũng triệt để sử dụng không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội (MXH) Facebook, Youtube để phá hoại tư tưởng, từng bước triển khai âm mưu “diễn biến ” và các cuộc cách mạng màu làm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here