BIDV dành gần 28.000 tỉ hỗ trợ doanh nghiệp thời COVID-19

0
6

BIDV dành gần 28.000 tỉ hỗ trợ doanh nghiệp thời COVID-19

bổ sung gói quy mô 20.000 tỉ đồng và 100 triệu USD dành cho các khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) vừa công bố triển khai gói tín dụng ngắn hạn hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 21-2-2020 BIDV triển khai gói tín dụng quy mô 20.000 tỉ đồng và 100 triệu USD dành cho các khách hàng doanh nghiệp hiện hữu của BIDV có dư nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất, trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Với gói tín dụng này, BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm đối với khoản vay bằng VND và 0,5%/năm đối với khoản vay bằng USD so với mức lãi suất cho vay cùng kỳ hạn đang áp dụng với khách hàng tại thời điểm gần nhất, đảm bảo không thấp hơn sàn lãi suất cho vay của BIDV trong từng thời kỳ.

Gói tín dụng được triển khai đến hết ngày 30-6-2020 hoặc đến khi hết quy mô gói.

Trước đó, từ ngày 14-2 BIDV triển khai gói tín dụng quy mô 5.000 tỉ đồng dành riêng cho các khách hàng cá nhân có dư nợ vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mục đích là nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, thiệt hại. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30-4 hoặc đến khi đạt quy mô gói.

Như vậy, tổng mức tín dụngBIDV dành để hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch COVID-19 lên đến gần 28.000 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here