Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III

0
8

Sáng 14/12, tại , Học viện Chính trị khu vực III thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1949-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của nước.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III

tới dự kễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện. Ảnh: VGP/Thế Phong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III

Học viện Chính trị khu vực III- thân là Trường Đảng Liên khu V- thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên, đồng thời những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần vào công tác lý luận chung của Đảng và phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực III gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc trước đây cũng như trong cuộc xây dựng chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: VGP/Thế Phong

Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, từ cấp huyện đến tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ quan Trung ương.

Kết quả đó không chỉ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, , mà còn giúp họ nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Hầu hết học viên được đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện đã và đang được giao trọng trách ở các ban, ngành, địa phương và một số cơ quan Trung ương.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III

GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: VGP/Thế Phong

Với những đóng góp liên tục, to lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, Học viện Chính trị khu vực III đã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ ghi nhận và trao tặng một Huân chương Hồ Chí Minh, một Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ôn lại chặng đường 70 phát triển của Học viện Chính trị khu vực III, PGS.TS. Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III khẳng định đội ngũ công chức, viên chức nhà trường luôn kiên định lập trường của người cộng sản, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị khu vực III

Ảnh: VGP/Thế Phong

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ” cho Học viện Chính trị khu vực III.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here