Đại tướng Tô Lâm trình Quốc hội việc sửa đổi luật quản lý, sử dụng vũ khí

0
31

Sau tờ trình của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng , Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật , sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Theo dự kiến chương trình kỳ họp 8, trong tuần làm việc này, Phó Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Chính phủ sẽ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019.

Trao đổi với trước kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, báo cáo về hoạt động đối ngoại sẽ bao gồm cả tình hình . Theo dự kiến chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ họp riêng về nội dung này nếu cần thiết.

Tại kỳ họp vào tuần này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về những vấn đề quan tâm tại dự án luật này.

Cùng với đó, Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng, điển hình như các dự án: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân ; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;

Ngoài ra, Quốc hội cũng dành thờ gian thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020…

Đại tướng Tô Lâm trình Quốc hội việc sửa đổi luật quản lý, sử dụng vũ khí - ảnh 1

LUÂN DŨNG

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here