Ban Bí thư kỷ luật nguyên thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

0
12

Ông Nguyễn Hồng Trường bị cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021).

Ngày 16-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Nước , Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và nguyên uỷ viên Ban Cán sự Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

Sau khi xem xét Tờ trình số 214-TTr/UBKTTW, ngày 12-7-2019 của Ủy ban Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Đối với Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung , quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 7-3-2013 của Bộ Chính trị; ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, của nhà nước; thiếu , buông lỏng , chỉ đạo, thiếu kiểm tra, , để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng Công ty Cảng hàng không .

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn , tài sản của nhà nước, để nhiều cán bộ, Đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành GTVT.

Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức Đảng vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường - Ảnh 1.

Nguyên thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Đối với ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên uỷ viên Ban Cán sự Đảng, nguyên thứ trưởng Bộ GTVT: Trong thời gian giữ cương vị uỷ viên Ban Cán sự Đảng, thứ trưởng, trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông Nguyễn Hồng Trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT. Chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, vốn tại các doanh nghiệp; đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành GTVT và cá nhân ông.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-12-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Đức Hường

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here