Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương bị “tố” bổ nhiệm sai quy định?

0
278

Một cán bộ đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan vì cho rằng việc ông Trần Duy Đông giữ chức Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước có nhiều vấn đề.

Người đứng ra đưa sự việc ra trước công luận là bà Nguyễn Phương D., nữ cán bộ đang công tác tại Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Bà D., thẳng thắn trình bày một số sự việc mà cá nhân bà cho rằng không tuân thủ đúng các quy định và chủ trương chung của Đảng và Nhà nước diễn ra tại Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Cụ thể, trong đơn gửi đến báo Gia đình , bà D., trình bày: Tháng 08/2017, ông Trần Duy Đông được điều động từ Vụ thị trường Châu Mỹ về Vụ thị trường trong nước giữ chức Vụ trưởng. Tại thời điểm đó Vụ thị trường trong nước đã đủ 04 cấp Vụ theo định mức quy định.

Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 83/2004/QĐ-BVN ngày 17/11/2004 của Bộ Nội vụ tại điểm 7 (Các điều kiện khác) nêu rõ: “Có 05 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 03 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.”

Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương bị “tố” bổ nhiệm sai quy định?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (ngồi giữa) và ông Trần Duy Đông (bên trái) tại Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035.

Bản thân ông Đông kể từ khi về công tác tại Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương năm 2000 đến tháng 07 năm 2018 chỉ làm công việc liên quan đến thị trường nước ngoài (khu vực Âu – Mỹ), chưa công tác trong lĩnh vực thị trường trong nước một ngày nào, chuyên ngành đào tạo cũng không liên quan đến lĩnh vực này lại được đưa về làm quản lý.

Theo quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ, Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 5086/QĐ-BCT ngày 28/12/2016, tại điểm 3 Điều 12 về bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác bao gồm: “Biên bản làm việc đối với đơn vị đến và đơn vị đi của người được dự kiến bổ nhiệm”, tuy nhiên việc này đã không được thực hiện.

Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đông giữ chức Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước được thực hiện như thế nào không ai trong Vụ được biết?

Trong đơn, bà Nguyễn Phương D., còn phản ánh: Nghị quyết số 07-NQ/BCS ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công thương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 07) về quy định tạm thời số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, thuộc Bộ đã nêu rõ “Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ quy định này để tiến hành xây dựng phương án sắp sếp, bố trí đồ ngũ cán bộ cấp phòng công khai và lấy ý kiến trong tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo chủ chốt và toàn thể cán bộ công chức viên chức … hoàn thành trong tháng 01 năm 2018.

Công tác triển khai bỏ phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng ở Vụ thị trường trong nước không tuân thủ theo đúng quy trình, có phòng công khai số phiếu tín nhiệm (Phòng hạ tầng thương mại và Phòng điều tiết cung cầu), có phòng lại không công khai (Phòng Tổng hợp và Phòng hàng hóa ).

Riêng Phòng hạ tầng thương mại, ông Đông đã dùng quyền lực của mình để can thiệp, yêu cầu bỏ phiếu đến 03 lần cho đến khi đạt kết quả như ông mong muốn nhằm đưa ông Phan Hữu Việt Đức vào chức danh Phó Trưởng phòng. Cụ thể:

Ngày 08/3/2018, Phòng hạ tầng thương mại bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng lần 01. Theo biên bản kiểm phiếu, ông Đức đạt 4/10 phiếu tín nhiệm (40%). Ông Đông lấy lý do phiếu bầu không tập trung và có nhiều phiếu không hợp lệ (1 phiếu) để yêu cầu Phòng hạ tầng thương mại bỏ phiếu lại.

Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương bị “tố” bổ nhiệm sai quy định?

Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Phương Dung gửi đến Báo Gia đình Việt Nam.

Ngày 09/3/2018, Phòng hạ tầng thương mại bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng lần 2 theo chỉ đạo của ông Đông. Kết quả bỏ phiếu lần 2 ông Đức chỉ đạt 2/10 phiếu tín nhiệm (20%).

Ngày 06/8/2018, ông Đông yêu cầu Phòng hạ tầng thương mại thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp phòng lần 3. Trước khi bỏ phiếu, ông Đông đã gọi một số cán bộ lên phòng và chỉ đạo định hướng bỏ phiếu cho ông Đức. Nhờ có sự can thiệp của ông Đông, ông Đức đã đạt số phiếu tín nhiệm cao hơn hẳn so với 2 lần bỏ phiếu trước là 9/10 phiếu tín nhiệm.

Tại cuộc họp ngày hôm đó, tôi đã có ý kiến phản đối và không tham gia bỏ phiếu với lý do: Biên bản họp và kết quả bỏ phiếu của Phòng hạ tầng thương mại đã được gửi cho tập thể Chi ủy và Lãnh đạo Vụ theo đúng quy trình từ ngày 09/3/2018. Trường hợp kết quả bỏ phiếu của Phòng hạ tầng thương mại không được công nhận đề nghị phải có Biên bản hủy kết quả trong đó nêu rõ lý do trước khi bỏ phiếu lại. Tuy nhiên ý kiến của tôi đã không được các Lãnh đạo Vụ xem xét…

Cũng trong đơn gửi báo Gia đình Việt Nam, có hàng loạt vấn đề khác được bà D., thông tin, trong đó đáng lưu ý là vấn đề đi công tác nước ngoài bằng Ngân sách kết hợp du lịch thăm thân không xin phép…

Theo GĐVN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here