Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ quân đội của các thế lực thù địch

1
65

Thủ đoạn nham hiểm của thế lực thù địch là xuyên tạc về chức năng, nhiệm vụ của quân đội hòng tách quân đội ra khỏi chính trị, giai cấp và không can thiệp vào hoạt động chính trị.

Đây là một thủ đoạn mới, chống phá trực diện Quân đội ta. Vừa qua, lợi dụng một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, như: sân golf, quản lý và sử dụng đất quốc phòng; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội; họ tuyên truyền trên in-tơ-nét và một số trang mạng xã hội nhiều tin, bài, comment, video clip,… xuyên tạc, trong đó tập trung phủ nhận chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân đội, bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là những ý kiến phiến diện, một chiều, không có cơ sở.

Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ quân đội của các thế lực thù địch

Ảnh minh họa

Hiến pháp năm 2013, Điều 68 quy định: “… xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

Xét về chức năng, Quân đội có ba chức năng cơ bản, trong đó có chức năng “đội quân lao động sản xuất”. Hiến pháp năm 2013, Điều 65 đã ghi: “Lực lượng vũ trang nhân dân… cùng với toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Như vậy, về mặt pháp lý, cùng với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội còn tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội xây dựng đất nước và đó là truyền thống, bản chất của Quân đội ta – “Bộ đội Cụ Hồ”.

Xét về bản chất, Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ngay từ ngày đầu thành lập (22-12-1944) đến nay, Quân đội ta luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của Quân đội anh hùng: trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Hiện nay, trong Quân đội không có loại hình doanh nghiệp kinh tế thuần túy, ngay cả các doanh nghiệp kinh tế, thương mại cũng góp phần nhất định vào việc xây dựng Quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện các chính sách xã hội, hậu phương Quân đội. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp này phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, bình đẳng cạnh tranh với các doanh nghiệp dân sinh khác. Mặt khác với nguồn nhân lực có tay nghề cao, hệ thống máy móc hiện đại, các doanh nghiệp quốc phòng đã sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng được đông đảo nhân dân đón nhận và sử dụng.

Đối với loại hình doanh nghiệp quốc phòng, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị là sản xuất hàng quốc phòng theo chỉ tiêu được giao, tiếp đó mới tận dung công năng dôi dư để sản xuất các mặt hàng phục vụ dân sinh. Nhưng cần thấy, dây chuyền, công nghệ sản xuất các sản phẩm này có tính lưỡng dụng để có thể sẵn sàng chuyển sang sản xuất quốc phòng khi đất nước có chiến tranh. Ví dụ như công ty điện cơ 90 trong công cuộc xây dựng đất nước, công ty đã tận dụng nguồn nhân lực và hệ thống dây chuyền sản xuất để sản xuất các mặt hàng phục vụ dân sinh, song khi đất nước có chiến tranh xảy ra với nhân lực và hệ thống dây chuyền sản xuất đó có thể sản xuất các sản phẩm phục vụ cho chiến đấu được ngay. Như vậy, có thể thấy, các doanh nghiệp quốc phòng cũng đóng góp tích cực vào sự nghiệp hiện đại hóa Quân đội.

Theo Nghị quyết thì nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là “chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các địa phương liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho y, bác sĩ, cán bộ y tế cơ sở cho các xã thuộc huyện nghèo, xây dựng trạm xá quân dân y kết hợp; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động thanh niên, trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc huyện nghèo, các khu kinh tế – quốc phòng, để tạo nguồn cán bộ cho địa phương; chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đoàn kinh tế – quốc phòng, các lực lượng an ninh tham gia xây dựng các công trình hạ tầng; xây dựng trường nghề để đào tạo nghề đối với bộ đội xuất ngũ và lao động của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp dân xây dựng nếp sống mới, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn”. Với nhiệm vụ được giao như vậy, đã tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp quân đội khẳng định vị thế của mình trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đất nước, chứ không như những ý kiến lạc lõng, thiếu căn cứ của một số người chuyên đi  “thọc gậy bánh xe” để chống phá Quân đội.

Với việc xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng – an ninh, các đoàn kinh tế – quốc phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tổ chức quy hoạch, bố trí lại dân cư, tạo việc làm, điều kiện cần thiết cho các hộ dân định cư lâu dài, hình thành các điểm, cụm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo thế bố trí chiến lược mới trên các địa bàn, hướng chiến lược. Với tinh thần đó, trên báo Công an nhân dân online mục Tin tức- Sự kiệnngày 14/7/2017 của tác giải Đ. Thắng có viết từ năm 2000 đến nay, các đoàn kinh tế – quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận trên 101.345 hộ dân vào sinh sống, lập nghiệp trong các khu kinh tế – quốc phòng; xây dựng mới 536 điểm dân cư tập trung với trên 32.009 hộ dân; xóa 344 thôn, bản “trắng” đảng viên; củng cố, giúp hàng nghìn chi bộ, tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở đi vào hoạt động nền nếp có hiệu quả, v.v.

Trước những hành động chống phá chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ đó.

Nguyễn Khang

1 BÌNH LUẬN

  1. Rõ ràng quân đội đang có những bước phát triển rất tốt mà, họ làm kinh tế tốt và bảo vệ đất nước cũng rất tốt đấy thôi. Chắc lại có những kẻ ghen ăn tức ở, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào lợi dụng để nói xấu những lực lượng gắn bó với Đảng thôi mà.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here