Hội nghị Trung ương 7: Ông Đinh La Thăng bị khai trừ ra khỏi Đảng

0
24

Trước đó, Ủy ban Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ xem xét, thi hành ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.

Dưới sự chủ trì của , trong ngày làm việc hôm nay (9/5), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Hội nghị Trung ương 7: Ông Đinh La Thăng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đinh La Thăng

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 5 (tháng 5/2017), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%.

Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Ông Đinh La Thăng, mặc dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Dầu khí quốc gia và những cơ quan, đơn vị ông giữ cương vị lãnh đạo nhưng trên cương vị ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Đảng uỷ, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia giai đoạn 2009 – 2011, ông đã mắc những khuyết điểm, rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng. 

Ngày 23/4/2018 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24, trong đó xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng. Trong kỷ luật Đảng có 4 hình thức, gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Trường hợp ông Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật mức cao nhất, đó là khai trừ khỏi Đảng./.

PV/VOV.VN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here