Triển khai chủ trương "nghèo bền vững" của linh mục Đinh Văn Minh

0
113

Nhắc lại câu nói lần trước, “Người nghèo có hai công cụ để bảo vệ mình trước cường quyền và sự bất công, đó là PHÁP LUẬT và TRÍ TUỆ. Chống lại pháp luật là tự hại mình, từ bỏ con đường học vấn cũng là tự hại mình”

Có thể nói, sau một thời gian triển khai chủ trương “nghèo bền vững” do linh mục Đinh Văn Minh ban hành tại giáo xứ Đăng Cao (Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An) thì chủ trương này đã “thực sự hiệu quả” đến từng hộ giáo dân tại đây. Mục đích đặt ra ban đầu của “chủ trương nghèo bền vững” gần như đã đạt được, nhưng có vẻ như người ban hành chủ trương này có vẻ đang muốn “phấn đấu” thêm thành tích và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Triển khai chủ trương "nghèo bền vững" của linh mục Đinh Văn Minh

Triển khai chủ trương "nghèo bền vững" của linh mục Đinh Văn Minh

Triển khai chủ trương "nghèo bền vững" của linh mục Đinh Văn Minh

Đơn cử như sáng 16/4/2018, linh mục Đinh Văn Minh tiếp tục cho triển khai “chủ trương” này với giải pháp thực hiện là cầm theo băng rôn diễu hành với cái gọi là “xuống đường phản đối chủ trương tổ chức tiền học 2 buổi/ngày của trường tiểu học xã Diễn Đoài (Diễn Châu, Nghệ An)”, trong đó, phần tổ chức thực hiện do một số “cốt cán” của giáo xứ và gần số con em học sinh là giáo dân trong giáo xứ. Đồng thời, linh mục giao nhiệm vụ cho “đội cốt cán” chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện “chủ trương nghèo bền vững” tại đây.

Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp tình hình, số lượng người tham gia, băng rôn, khẩu hiệu, kinh phí phục vụ triển khai “chủ trương” để báo cáo về linh mục quản xứ biết để chỉ đạo. Giao “bộ phận giúp việc” tham mưu phóng đại hoặc tưởng tượng tùy ý để báo cáo lên cấp trên, đề xuất các cá nhân có “thành tích xuất sắc” đề nghị biểu dương, khen thưởng./.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here