TẠI SAO ĐÁM DÂN CHỦ XUYÊN TẠC MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ?

0
99

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đấu tranh với những hành tội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn , bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển , hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc chủ nghĩa. Tuy nhiên, đối với đám dân chủ thì Bộ luật này luôn khiến chúng run sợ và cũng là một trong những chủ đề để chúng , vu cáo chính quyền. Điều khiến cho đám dân chủ quan tâm và là trung tâm của sự chính là các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

TẠI SAO ĐÁM DÂN CHỦ XUYÊN TẠC MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ?

Trên trang FB , đám lều báo đã có những bình luận xuyên tạc một cách trắng trợn Trên thế giới chưa có Bộ luật nào quái đản, dị hợm, cà chớn như Bộ luật hình sự của đảng CSVN mới vừa thay đổi. Chuẩn bị có nghĩa là “chưa làm gì đã bị kết án”.Cụ thể chúng muốn nhấn mạnh đến quy định “chuẩn bị phạm tội” trong các điều 109 tội Hoạt động nhằm chính quyền nhân dân, Điều 117 tội Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy tại sao, bấy lâu nay và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đám dân chủ lại tiếp tục xuyên tạc các quy định này?

Trên cơ sở lý thuyết và thực tế có thể lý giải điều này như sau:

Thứ nhất, về lý thuyết. Trình độ pháp lý của đám lều báo quá hạn chế, khiến cho chúng không thể nào hiểu được các quy định của pháp luật hình sự. Chớ trêu thay, khi đã không hiểu thì chúng lại cho mình quyền đánh giá, tất nhiên là đánh giá về các quy định của pháp luật với kiến thức hạn hẹp như vậy thì không thể nào chính xác được. Từ đó, mới có sự xuyên tạc, bóp méo các quy định pháp luật. Vì vậy, có rất nhiều bài viết, bình luận cho rằng những quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia là mơ hồ, xuyên tạc rằng các điều luật này nhằm mục đích đàn áp những người bất đồng chính kiến…. Cụ thể ví dụ điển hình về cái ngu của đám dân chủ khi chúng hiểu và cắt nghĩa về “chuẩn bị phạm tội” trong Bộ luật hình sự như nêu ở trên. Nhưng xin thưa với đám lều báo rằng, chuẩn bị phạm tội có nghĩa là , sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm… Có nghĩa là việc chuẩn bị này đã được thể hiện bằng những hành vi cụ thể của con người chứ không phải là “chưa làm gì đã bị kết án”. Từ đó cho thấy trình độ hiểu biết pháp luật của đám lều báo dân chủ cuội rất hạn chế. Vậy nên khi chúng thực hiện hành vi phạm tội bị mới lớn tiếng kêu oan và đổ lỗi cho quy định của pháp luật.

Thứ hai, về thực tế. Năm 2017 vừa qua có thể nói là một trong những năm thiệt hại về lực lượng là tương đối lớn của phong trào dân chủ trong nước. Hàng loạt các dân chủ gạo cội người thì , người thì bị kết án về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trong đó chủ yếu là tội (Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, hiện nay là Điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) và tội tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, hiện nay là Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điều này tạo cho đám dân chủ sự cay cú đối với chính quyền khi áp dụng những điều luật này để “đàn áp” phong trào dân chủ. Nhưng chúng lại cũng đâu biết rằng, việc áp dụng các quy định này xử lý các đối tượng phạm trong thực tiễn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và để bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Bởi vậy, đám dân chủ không ngừng xuyên tạc các điều luật này trong thời gian tới khi Bộ luật này mới có hiệu lực là điều dễ hiểu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here